2011 - 2016

Scholencampus Panhoven

2011 - 2016

Scholencampus Panhoven

Bureau B+B heeft samen met Bekkering Adams Architecten de besloten competitie voor een scholencampus in Peer gewonnen. Scholencampus Panhoven ligt aan de rand van het dorp Peer en is vormgegeven als een landschappelijk ensemble.

Locatie

Peer

Opdrachtgever

DBFM Scholen van Morgen

Jaar
2011 - 2016
Samenwerking

Brekkering Adams Architecten

Oppervlak

5,5 ha

De sportvelden, speelpleinen en een groot openbaar park maken een integraal onderdeel uit van het ontwerp van de campus. Door de schakering van gebouwen, (overdekte) speelpleinen, en buitenruimten ontstaat een divers speel- en leerlandschap, waar een scala aan activiteiten mogelijk is. In onze zoektocht naar een logische positie van het sportprogramma raakten wij gefascineerd door de schoonheid van de geometrische vormen van verschillende sportvelden. Dit inspireerde ons tot een aaneenschakeling van een atletiekbaan, voetbalveld, basketbalveld en baseballveld, deze vormen samen de centrale open ruimte van de campus. Deze open ruimte wordt omsloten door de massa van de gebouwen welke wordt versterkt met het aanplanten van bomen. De sporthal ligt gedeeltelijk verdiept zodat het groene landschap als het ware over het dak heen getrokken wordt. Doordat het landschap omhooggetrokken wordt ontstaat er een natuurlijke buitentribune van waaruit het spel op het baseball veld gevolgd kan worden. Ook kunnen hier buitenvoorstellingen gegeven worden.

Het gebied kent een heldere scheiding tussen autoverkeer, fietsers en voetgangers. Het middengebied is autovrij, fietsers kunnen een doorsteek maken over de campus. Voetgangers kunnen zowel over de volle lengte van het terrein lopen, als de korte dwarssteek nemen.

Voor het beplantingsconcept gaan we ten eerste uit van het handhaven van karakteristieke landschapselementen en beplantingen, zoals de grote eiken en de boomsingel langs de boerderij.. Deze beplanting wordt aangevuld met een arboretum van bijzonder bomen die verspreid worden over het plangebied. Deze bomen hebben een bijzondere bloeiwijze, bijzondere vruchten of mooie herfstkleur. De bijzondere bomencollectie verfraaien het landschap, maken verschillende seizoenen beleefbaar en kunnen een bijdrage geven aan de natuureducatie van kinderen.