BUREAU B+B

KRAANSPOOR 1
1033 SC AMSTERDAM

Bureau

Wij zijn een groep nieuwsgierige, analytische en onafhankelijke denkers. Geleid door onze toewijding aan ontwerpethiek, voegen we graag nieuwe, levendige hoofdstukken toe aan de wereld waarin we leven. We opereren op het snijvlak van cultuur en natuur. Dit is waar onze projecten de verborgen kwaliteiten van een plek weten te ontsluiten.

We zijn een collectief georganiseerd bureau. Dat versterkt een open en delende cultuur. Gelijkwaardigheid en inhoudelijke kruisbestuiving vormen daarin constanten. Een vruchtbare bodem waarin we samenwerken in de best mogelijke projecten.

Ons werk verschilt van project tot project, maar toch is ons handschrift consequent te herkennen in onze werkwijze en ontwerpen. Onderscheidend en overzichtelijk. Conceptueel helder – en met ruimte voor emotie, het tactiele en het poëtische. Elk ontwerp draagt een opmerkelijk idee uit of een ingreep die conventies uitdaagt door de ruimtelijke ervaring boven het functionele uit te tillen.

Onze primaire opdracht is verbinden. Van plekken, mensen en partijen. Daarna pas schuift de focus naar het ontwerp. Cruciaal is voorwaarden scheppen voor duurzaam gebruik en het toestaan van een geleidelijke transformatie. Zo voegen we aan het verhaal van een plek een nieuw hoofdstuk toe, dat keer op keer verteld kan worden.

Team

GERT-JAN WISSE

directie - landschapsarchitect

Gert-Jan Wisse, landschapsarchitect en directielid van Bureau B+B, is opgeleid in Arnhem, Manchester en Amsterdam. Gert-Jan werkt vanuit een sterk strategische aanpak, is een natuurlijke bruggenbouwer en is bedreven in het vertalen van de essentie van de opgave in een helder en krachtig ontwerp. Hij ziet het landschap en de openbare ruimte als een medium tussen mensen en hun omgeving. Met precisie en contextuele helderheid duidt Gert-Jan de betekenis van een plek, en weet zo mensen te verbinden rondom het verhaal van het landschap.

E gert-jan.wisse@bplusb.nl

SIMONA SERAFINO

architect - landschapsarchitect

Simona is als architect en landschapsarchitect opgeleid in Rome, Lissabon, Barcelona en Nederland. Haar passie voor het vak vertaalt zich in ontwerpen die sterk verbonden zijn met het natuurlijke landschap en tegelijkertijd een dialoog aangaan met de architectuur. Door diepgaand onderzoek naar locatie-specifieke kwaliteiten, zoals historie, geologie en antropologie, zijn haar ontwerpen altijd passend in de context. Simona zet haar uitgebreide kennis van beplanting en materialen in om tot een samenhangende uitstraling en esthetiek te komen.

E simona.serafino@bplusb.nl

MARIJN VAN OSS

landschapsontwerper

Marijn is een gedreven landschapsontwerper die na de bachelor aan de HAS zijn masterdiploma Landscape Architecture aan Wageningen University heeft behaald. In zijn werk probeert hij zijn fascinatie voor natuur een prominente rol te geven. Hij ziet landschappelijke en natuurlijke systemen als de basis voor een nieuw aantrekkelijk en kwalitatief landschap. Een analytische en onderzoek gerichte houding typeren hierbij zijn ontwerpen.

E marijn.vanoss@bplusb.nl

MARK VERGEER

landschapsarchitect

Mark is door zijn opleiding in zowel Design als Landschapsarchitectuur een multidisciplinaire landschapsarchitect. Zijn ontwerpen worden gekenmerkt door krachtige, eenvoudige en tijdloze ingrepen die ruimte bieden voor verandering en flexibiliteit. Met een georganiseerd werkproces, een onderzoekende houding en een helder doel ontrafelt hij de rode draad en brengt structuur aan in complexe ontwerpopgaven.

E mark.vergeer@bplusb.nl

HANNAH SCHUBERT

directie - landschapsarchitect

Hannah is directielid van Bureau B+B en is opgeleid in Amsterdam, Berlijn en Newcastle upon Tyne. Hannah benadert landschapsarchitectuur als een katalysator voor verandering en bewustwording, en gaat daarin op zoek naar een nieuwe balans tussen natuur en mens. Dit vraagt om erkenning van onze verantwoordelijkheid en sturende rol als ontwerpers bij alle sociale en ruimtelijke ingrepen die we voorstellen. Hannah’s ontwerpen zijn niet alleen gebaseerd op het faciliteren van ons eigen comfort, maar geworteld in een diepgaand begrip voor de behoeften van andere soorten. Het zoeken naar een vreedzame co-existentie, en het tijdsaspect zijn zo een constante factor in haar projecten, waarvoor zij een sterk verhalende benadering heeft en daarbij haar verbeeldingskracht in woord en beeld inzet.

E hannah.schubert@bplusb.nl

AGNIESZKA LULA

stedenbouwkundig ontwerper

Agnieszka is een sociaal geëngageerde stedenbouwkundig ontwerper die is opgeleid aan de universiteiten van Stockholm, Krakau en Gdansk. Vanuit haar interesse in stedelijke ecosystemen ontwerpt ze voor sociale inclusie, duurzame economische groei en ecologische rechtvaardigheid. Ze zet zich in om stedelijke ecosystemen opnieuw te definiëren en ruimtes te creëren waar mensen en andere soorten samen kunnen leven. Haar ontwerpproces omvat methodisch onderzoek dat helpt de essentie van een opdracht te verfijnen.

E agnieszka.lula@bplusb.nl

JEANETTE VISSER

cultuurtechnicus

Jeanette is een zeer ervaren projectleider en onderdeel van het managementteam. Veel projecten met de typische Bureau B+B signatuur – contextueel verankerd en verfijnd gedetailleerd – zijn door Jeanette tot uitwerking begeleid. Ze mobiliseert vakmanschap, en heeft jarenlange ervaring met het vertalen van een ontwerpschets tot een uitvoerbaar plan, waarin de details het verhaal van het ontwerp vertellen. Ze werkt graag binnen complexe ontwerpopgaven, waarbij ze het team uitdaagt om binnen de gestelde parameters en uitgangspunten te komen tot een doordacht, leesbaar en gelaagd ontwerp. In multidisciplinaire ontwerpteams regisseert Jeanette het ontwerpproces en komt ze tot een duurzame uitvoering die qua techniek, beheer en kosten past bij de gestelde ambities.

E jeanette.visser@bplusb.nl

GIJS RIJNBEEK

landschapsontwerper

Gijs is een technisch georiënteerde landschapsontwerper en projectleider die ervaring opdeed met verfijnde detaillering in het Zwitserse Zurich. Geboren op een kwekerij in Boskoop en opgegroeid tussen de planten en bomen, zijn dit nog steeds essentiële elementen in zijn projecten; hij wil mensen de natuur en beplanting laten beleven. Zijn ideeën en ontwerpen onderzoekt Gijs graag met maquettes, waarmee hij de ruimtelijke kwaliteit test en het gewenste eindbeeld samen met de opdrachtgever bepaalt. Volharding in de maakbaarheid en haalbaarheid van een plan zijn elementair in het werk van Gijs.

E gijs.rijnbeek@bplusb.nl

TOMAS DEGENAAR

directie - landschapsarchitect

Tomas is directielid van Bureau B+B en een ervaren landschapsarchitect. Hij is opgeleid aan de Wageningen Universiteit en heeft gewerkt in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De verrommeling van ons huidige alledaagse landschap beantwoordt hij het liefst met rustige ingrepen, zonder onnodige opsmuk en modieuze elementen. Tomas zoekt naar ontwerpen die door middel van een gebalanceerde ruimtelijke compositie en een tijdloos karakter antwoord geven op complexe ruimtelijke vraagstukken. Met een ingetogen ontwerphouding is Tomas continu op zoek naar typologische helderheid, een sterke ruimtewerking en visuele rust.

E tomas.degenaar@bplusb.nl

VITO TIMMERMAN

landschapsarchitect

Vito studeerde psychologie en landschapsarchitectuur in Gent en Amsterdam. Met een enthousiaste en onderzoekende ontwerphouding zet Vito landschapsarchitectuur in als een middel om de affiniteit van mensen met het landschap en de natuur te vergroten – en zo de toekomstige uitdagingen beter aan te kunnen. Als landschapsarchitect zet hij ontwerpopgaven in om urgente vraagstukken te agenderen. Daarbij werkt hij op verschillende schaalniveaus en brengt samenhang aan tussen grootschalige masterplannen en uitwerkingen op detailniveau. Vito zet daarbij het handschetsen in als methodiek en gebruikt ‘doing by making’ als een ontwerpinstrument om een dialoog op gang te brengen en een nieuwe manier van denken te initiëren.

E vito.timmerman@bplusb.nl

SYBREN LEMPSINK

landschapsarchitect

Sybren is opgeleid aan Van Hall Larenstein en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Als landschapsarchitect werkt hij op verschillende schaalniveaus en fasen, van strategische visies en internationale prijsvragen tot uitvoeringsprojecten en brugontwerpen. Het versterken van een bestaande identiteit of het scheppen van een nieuw verhaal staat hierbij altijd centraal. Met zijn analytische en kritische kijk op de opgave weet hij de juiste scherpte brengen in projecten. Het resultaat zijn ontwerpen die vanzelfsprekend voelen en antwoorden bieden op de uitdagingen van deze tijd.

E sybren.lempsink@bplusb.nl

Michelle Ritzen

stedenbouwkundige

Michelle is een gedreven stedenbouwkundige die na haar bachelor aan de NHTV in Breda haar masterdiploma Stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst heeft behaald. Ze heeft ervaring opgedaan in diverse projecten, variërend van het gebouwniveau tot het stads- en regionaal schaalniveau. Tijdens het ontwerpproces legt ze verbanden tussen de verschillende opgaves. Zo komt Michelle tot integrale, nieuwe oplossingen voor een betere synergie tussen programmatische eisen, klimaatadaptatie, stedenbouw en landschap.

E michelle.ritzen@bplusb.nl

Agnese Lombardini

stagiair

Agnese is als stedenbouwkundige en opgeleid in Milaan, Madrid en Porto. Haar interesses doorkruisen verschillende schaalniveaus en disciplines. Agnese specialiseert zich in strategisch ontwerp om tot veerkrachtige en duurzame groei te komen, met speciale aandacht voor het behoud van historische contexten en het bevorderen van dialogen tussen gemeenschappen en hun leefomgeving.

E agnese.lombardini@bplusb.nl

COLIN VELDHEER

landschapsontwerper

Colin is afgestudeerd als landschapsontwerper aan Van Hall Larenstein en de Universiteit van Porto. Vanuit zijn werk als hovenier ontstond de behoefte naar grootschalige ontwerpopgaven. Hij streeft naar realistische ontwerpen waarin rust, regelmaat en een gemaximaliseerde groene omgeving centraal staan. Zijn werkwijze is uitvoeringsgericht met passie voor beplanting en gericht op het driedimensionaal ontwerp. In de complexiteit van het hedendaagse landschap liggen er uitdagingen waarin hij zoekt naar passende, innovatieve en toekomstbestendige oplossingen.

E colin.veldheer@bplusb.nl

Julian Schulte

stedenbouwkundig ontwerper

Julian is een gedreven ‘systemisch ontwerper’, en streeft ernaar om levendige stedelijke ervaringen te creëren. Julian studeerde ruimtelijke ordening en stedenbouw aan de Technische Universiteit van Kaiserslautern en Keulen. Hij heeft ervaring opgedaan op verschillende schaalniveaus, waaronder het opstellen van regionale visies en verstedelijkingsstrategieën. Daarbij werkt hij steeds op het snijvlak van conceptueel ontwerp en participatie. In het ontwerpproces verweeft hij academische kennis met lokale iconografie, om zo sociaal rechtvaardige en ecologisch verantwoorde omgevingen te scheppen.

E julian.schulte@bplusb.nl

Michiel Kruijt

stagiair

Michiel studeert landschapsontwerp aan van Hall Larenstein en heeft gestudeerd in Porto en Delft. Zijn liefde voor sport, natuur en reizen voedt zijn passie voor natuur en landschap. Een sterk verhaal, gekoppeld aan plaats en de menselijke maat, vormt de hoofdlijn binnen de ontwerpen van Michiel. Daarbij maakt hij graag gebruik van nieuwe technologieën in zijn projecten, om uiteindelijk de directe leefomgeving van mensen te verrijken met de natuur, waardoor een harmonieuze co-existentie ontstaat.

E michiel.kruijt@bplusb.nl

Gert-Jan Wisse, landschapsarchitect en directielid van Bureau B+B, is opgeleid in Arnhem, Manchester en Amsterdam. Gert-Jan werkt vanuit een sterk strategische aanpak, is een natuurlijke bruggenbouwer en is bedreven in het vertalen van de essentie van de opgave in een helder en krachtig ontwerp. Hij ziet het landschap en de openbare ruimte als een medium tussen mensen en hun omgeving. Met precisie en contextuele helderheid duidt Gert-Jan de betekenis van een plek, en weet zo mensen te verbinden rondom het verhaal van het landschap.

E gert-jan.wisse@bplusb.nl

Simona is als architect en landschapsarchitect opgeleid in Rome, Lissabon, Barcelona en Nederland. Haar passie voor het vak vertaalt zich in ontwerpen die sterk verbonden zijn met het natuurlijke landschap en tegelijkertijd een dialoog aangaan met de architectuur. Door diepgaand onderzoek naar locatie-specifieke kwaliteiten, zoals historie, geologie en antropologie, zijn haar ontwerpen altijd passend in de context. Simona zet haar uitgebreide kennis van beplanting en materialen in om tot een samenhangende uitstraling en esthetiek te komen.

E simona.serafino@bplusb.nl

Marijn is een gedreven landschapsontwerper die na de bachelor aan de HAS zijn masterdiploma Landscape Architecture aan Wageningen University heeft behaald. In zijn werk probeert hij zijn fascinatie voor natuur een prominente rol te geven. Hij ziet landschappelijke en natuurlijke systemen als de basis voor een nieuw aantrekkelijk en kwalitatief landschap. Een analytische en onderzoek gerichte houding typeren hierbij zijn ontwerpen.

E marijn.vanoss@bplusb.nl

Mark is door zijn opleiding in zowel Design als Landschapsarchitectuur een multidisciplinaire landschapsarchitect. Zijn ontwerpen worden gekenmerkt door krachtige, eenvoudige en tijdloze ingrepen die ruimte bieden voor verandering en flexibiliteit. Met een georganiseerd werkproces, een onderzoekende houding en een helder doel ontrafelt hij de rode draad en brengt structuur aan in complexe ontwerpopgaven.

E mark.vergeer@bplusb.nl

Hannah is directielid van Bureau B+B en is opgeleid in Amsterdam, Berlijn en Newcastle upon Tyne. Hannah benadert landschapsarchitectuur als een katalysator voor verandering en bewustwording, en gaat daarin op zoek naar een nieuwe balans tussen natuur en mens. Dit vraagt om erkenning van onze verantwoordelijkheid en sturende rol als ontwerpers bij alle sociale en ruimtelijke ingrepen die we voorstellen. Hannah’s ontwerpen zijn niet alleen gebaseerd op het faciliteren van ons eigen comfort, maar geworteld in een diepgaand begrip voor de behoeften van andere soorten. Het zoeken naar een vreedzame co-existentie, en het tijdsaspect zijn zo een constante factor in haar projecten, waarvoor zij een sterk verhalende benadering heeft en daarbij haar verbeeldingskracht in woord en beeld inzet.

E hannah.schubert@bplusb.nl

Agnieszka is een sociaal geëngageerde stedenbouwkundig ontwerper die is opgeleid aan de universiteiten van Stockholm, Krakau en Gdansk. Vanuit haar interesse in stedelijke ecosystemen ontwerpt ze voor sociale inclusie, duurzame economische groei en ecologische rechtvaardigheid. Ze zet zich in om stedelijke ecosystemen opnieuw te definiëren en ruimtes te creëren waar mensen en andere soorten samen kunnen leven. Haar ontwerpproces omvat methodisch onderzoek dat helpt de essentie van een opdracht te verfijnen.

E agnieszka.lula@bplusb.nl

Jeanette is een zeer ervaren projectleider en onderdeel van het managementteam. Veel projecten met de typische Bureau B+B signatuur – contextueel verankerd en verfijnd gedetailleerd – zijn door Jeanette tot uitwerking begeleid. Ze mobiliseert vakmanschap, en heeft jarenlange ervaring met het vertalen van een ontwerpschets tot een uitvoerbaar plan, waarin de details het verhaal van het ontwerp vertellen. Ze werkt graag binnen complexe ontwerpopgaven, waarbij ze het team uitdaagt om binnen de gestelde parameters en uitgangspunten te komen tot een doordacht, leesbaar en gelaagd ontwerp. In multidisciplinaire ontwerpteams regisseert Jeanette het ontwerpproces en komt ze tot een duurzame uitvoering die qua techniek, beheer en kosten past bij de gestelde ambities.

E jeanette.visser@bplusb.nl

Gijs is een technisch georiënteerde landschapsontwerper en projectleider die ervaring opdeed met verfijnde detaillering in het Zwitserse Zurich. Geboren op een kwekerij in Boskoop en opgegroeid tussen de planten en bomen, zijn dit nog steeds essentiële elementen in zijn projecten; hij wil mensen de natuur en beplanting laten beleven. Zijn ideeën en ontwerpen onderzoekt Gijs graag met maquettes, waarmee hij de ruimtelijke kwaliteit test en het gewenste eindbeeld samen met de opdrachtgever bepaalt. Volharding in de maakbaarheid en haalbaarheid van een plan zijn elementair in het werk van Gijs.

E gijs.rijnbeek@bplusb.nl

Tomas is directielid van Bureau B+B en een ervaren landschapsarchitect. Hij is opgeleid aan de Wageningen Universiteit en heeft gewerkt in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De verrommeling van ons huidige alledaagse landschap beantwoordt hij het liefst met rustige ingrepen, zonder onnodige opsmuk en modieuze elementen. Tomas zoekt naar ontwerpen die door middel van een gebalanceerde ruimtelijke compositie en een tijdloos karakter antwoord geven op complexe ruimtelijke vraagstukken. Met een ingetogen ontwerphouding is Tomas continu op zoek naar typologische helderheid, een sterke ruimtewerking en visuele rust.

E tomas.degenaar@bplusb.nl

Vito studeerde psychologie en landschapsarchitectuur in Gent en Amsterdam. Met een enthousiaste en onderzoekende ontwerphouding zet Vito landschapsarchitectuur in als een middel om de affiniteit van mensen met het landschap en de natuur te vergroten – en zo de toekomstige uitdagingen beter aan te kunnen. Als landschapsarchitect zet hij ontwerpopgaven in om urgente vraagstukken te agenderen. Daarbij werkt hij op verschillende schaalniveaus en brengt samenhang aan tussen grootschalige masterplannen en uitwerkingen op detailniveau. Vito zet daarbij het handschetsen in als methodiek en gebruikt ‘doing by making’ als een ontwerpinstrument om een dialoog op gang te brengen en een nieuwe manier van denken te initiëren.

E vito.timmerman@bplusb.nl

Sybren is opgeleid aan Van Hall Larenstein en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Als landschapsarchitect werkt hij op verschillende schaalniveaus en fasen, van strategische visies en internationale prijsvragen tot uitvoeringsprojecten en brugontwerpen. Het versterken van een bestaande identiteit of het scheppen van een nieuw verhaal staat hierbij altijd centraal. Met zijn analytische en kritische kijk op de opgave weet hij de juiste scherpte brengen in projecten. Het resultaat zijn ontwerpen die vanzelfsprekend voelen en antwoorden bieden op de uitdagingen van deze tijd.

E sybren.lempsink@bplusb.nl

Michelle is een gedreven stedenbouwkundige die na haar bachelor aan de NHTV in Breda haar masterdiploma Stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst heeft behaald. Ze heeft ervaring opgedaan in diverse projecten, variërend van het gebouwniveau tot het stads- en regionaal schaalniveau. Tijdens het ontwerpproces legt ze verbanden tussen de verschillende opgaves. Zo komt Michelle tot integrale, nieuwe oplossingen voor een betere synergie tussen programmatische eisen, klimaatadaptatie, stedenbouw en landschap.

E michelle.ritzen@bplusb.nl

Agnese is als stedenbouwkundige en opgeleid in Milaan, Madrid en Porto. Haar interesses doorkruisen verschillende schaalniveaus en disciplines. Agnese specialiseert zich in strategisch ontwerp om tot veerkrachtige en duurzame groei te komen, met speciale aandacht voor het behoud van historische contexten en het bevorderen van dialogen tussen gemeenschappen en hun leefomgeving.

E agnese.lombardini@bplusb.nl

Colin is afgestudeerd als landschapsontwerper aan Van Hall Larenstein en de Universiteit van Porto. Vanuit zijn werk als hovenier ontstond de behoefte naar grootschalige ontwerpopgaven. Hij streeft naar realistische ontwerpen waarin rust, regelmaat en een gemaximaliseerde groene omgeving centraal staan. Zijn werkwijze is uitvoeringsgericht met passie voor beplanting en gericht op het driedimensionaal ontwerp. In de complexiteit van het hedendaagse landschap liggen er uitdagingen waarin hij zoekt naar passende, innovatieve en toekomstbestendige oplossingen.

E colin.veldheer@bplusb.nl

Julian is een gedreven ‘systemisch ontwerper’, en streeft ernaar om levendige stedelijke ervaringen te creëren. Julian studeerde ruimtelijke ordening en stedenbouw aan de Technische Universiteit van Kaiserslautern en Keulen. Hij heeft ervaring opgedaan op verschillende schaalniveaus, waaronder het opstellen van regionale visies en verstedelijkingsstrategieën. Daarbij werkt hij steeds op het snijvlak van conceptueel ontwerp en participatie. In het ontwerpproces verweeft hij academische kennis met lokale iconografie, om zo sociaal rechtvaardige en ecologisch verantwoorde omgevingen te scheppen.

E julian.schulte@bplusb.nl

Michiel studeert landschapsontwerp aan van Hall Larenstein en heeft gestudeerd in Porto en Delft. Zijn liefde voor sport, natuur en reizen voedt zijn passie voor natuur en landschap. Een sterk verhaal, gekoppeld aan plaats en de menselijke maat, vormt de hoofdlijn binnen de ontwerpen van Michiel. Daarbij maakt hij graag gebruik van nieuwe technologieën in zijn projecten, om uiteindelijk de directe leefomgeving van mensen te verrijken met de natuur, waardoor een harmonieuze co-existentie ontstaat.

E michiel.kruijt@bplusb.nl

Origine

Als landschapsarchitecten, stedenbouwers, architecten en civiel ingenieurs bouwen we sinds 1977 aan een rijk portfolio. Naamgevers Bakker en Bleeker startten in dat jaar ons bureau met een revolutionaire aanpak. Ze brachten de landschapsarchitectuur als discipline de stad in. Ook maakten zij zich sterk om als landschapsarchitecten gelijkwaardig in ruimtelijke processen te worden betrokken.

Die stellingname is bepalend voor de emancipatie van het vak en de verovering van de stedenbouw als ons werkveld. Hun zelfbewustzijn, de autonomie en de aandacht voor een interdisciplinaire benadering tekenen ons ook nu. Ontwerpen verhouden zich daarbij heel precies tot de context van de plek. Op die basis realiseerden we projecten als Bocholt Kubaai, de Kern Bijzonder en de NIKE EMEA campus.

Ons oorspronkelijke karakter klinkt nog steeds door in onze werkwijze en visie. In de manier waarop we zijn georganiseerd – namelijk: als stichting ter bevordering van de landschapsarchitectuur – ervaren we de vrijheid om ons vakgebied naar een hoger plan te willen tillen.

En hoewel we goed kunnen vertrouwen op onze ervaring, slagen we er toch in onszelf voortdurend opnieuw uit te vinden. Bewust bekleedt een nieuwe generatie na enkele jaren de directie. Zo kunnen we met souplesse een koers uitstippelen die inspeelt op de actuele maatschappelijke opgaven.

Omdat we onszelf steeds vernieuwen, slagen we er voortdurend in jong en divers talent aan te trekken. Dat creëert een klimaat van openheid, met een drive om te onderzoeken en te leren. Van elkaar, de maatschappij en de omgeving. We stellen de essentiële vragen en vinden verfrissende oplossingen voor de uitdagingen van vandaag.

Vacatures

Bureau B+B zoekt enthousiaste stagiairs

Bureau B+B is altijd op zoek naar nieuw talent. We bieden stageplekken aan voor studenten landschapsarchitectuur of stedenbouw voor een minimale duur van 6 maanden. Je werkt in een interdisciplinair team aan projecten in binnen- en buitenland. Bureau B+B biedt een inspirerende werkomgeving waarin je ervaring opdoet in verschillende ontwerpopdrachten en meedraait als teamlid. Goede kennis van AutoCAD, Illustrator, InDesign, Photshop en 3D software is een pre.

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats is vereist om ingeschreven te staan bij een hogeschool of universiteit, of het volgen van een Erasmus/Erasmus Plus programma.

Schriftelijke sollicitaties met CV en portfolio (maximaal 5MB) kunnen verstuurd worden aan: vacatures@bplusb.nl.