2020 - 2022

Schiehaven

2020 - 2022

Schiehaven

Het masterplan voor Schiehaven Noord benut de kans om Rotterdam als stad aan de rivier verder te ontwikkelen. Het laat zien hoe binnenstedelijke verdichting van havengebieden hand in hand kan gaan met het creëren van een hoogwaardige openbare ruimte en voorzieningen die zowel op het niveau van de stad als dat van de buurt functioneren. In haar hernieuwde relatie met de rivier viert de buurt zowel levendigheid en stedelijke verbindingen als rust en intimiteit.

Locatie

Rotterdam

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Samenwerking

SHIFT Architecture Urbanism

Oppervlak

12 ha

Binnen het scala aan (post-)industriële Rotterdamse havens is de Schiehaven bijzonder door het grote contactoppervlak van de haven met zowel de Maas als de Westzeedijk. Deze voor Rotterdam belangrijke stadslandschappelijke structuren geven hun eigen identiteit aan het plangebied. Een nieuwe groene kade met volop gebruiksfuncties biedt mogelijkheden de Maas van dichtbij te beleven en verbindt de stadswijk Delfshaven direct met de Maas.

Een nieuw stadsplein voor het Maaskantgebouw krijgt brede, stoere trappen aan de rivier: De Maastribune. Ligweides op de kade gecombineerd met nieuwe en bestaande sport- en spelvoorzieningen verrijken de wijk. Natuurlijke zones en inheemse beplanting bevinden zich zowel op als aan de kade en versterken de biodiversiteit. De beleving van de Westzeedijk als lange, landschappelijke stadsstructuur staat aan de noordzijde van het plan centraal en wordt geactiveerd met entrees aan de dijkzijde. Het grootstedelijke en tegelijkertijd zeer groene plan voorziet in een gevarieerde mix van maar liefst 1000 woningen. Het aanwezige erfgoed – waaronder het Maaskantgebouw en de Marshallloods met culturele en maatschappelijke functies – krijgt een prominente plaats in het plan. De nieuwe gebouwen staan met hun voeten in het groen en vormen windluwe binnenhoven.

De wereld van de groene hoven is een binnenwereld met een duidelijk eigen karakter, maar legt juist ook sterke verbindingen naar buiten – naar de Westzeedijk en het water – toe. Een centrale groene as is het ruimtelijke resultaat van bestaande ondergrondse kabels en leidingen. Langs deze zone zorgen groene tuinhoven voor een aangenaam woonklimaat en geven nieuwe en bestaande bewoners toegang tot een beschutte groene plek. Ook hier is er volop ruimte voor ontspanning en spel. Ontworpen overgangen tussen privé en openbaar geven de wijk eigenheid en eigenaarschap.

Het plan heeft een gelaagde opzet, die op het niveau van de stad, de buurt en het gebouw een eigen definitie kent. Op het niveau van de stad manifesteert het plan zich als twee stedelijke superblokken. Op de schaal van de buurt leest het plan als een sequentie van geschakelde bouwblokken. Op de schaal van het gebouw wordt bewust ingezet op een kleine korrel van 1, 2 of 3 volumes. Elke laag van het plan verbindt zich op een ander niveau met de stad en de publieke ruimte. Het superblok sluit aan op de stedelijke assen van de Westzeedijk en de Maaskade, alsmede het lineaire binnengebied. De sequentie van hoven vormen lokale, collectieve verblijfsruimtes voor de buurtgemeenschap. De individuele gebouwen bevatten private en gedeelde buitenruimtes, in de vorm van tuinen, loggia’s, balkons of terrassen.