1982

Parc de la Villette

1982

Parc de la Villette

De prijsvraag voor het Parijse Parc de la Villette dwong de internationale vakwereld in 1982 tot zelfreflectie. Het prijsvraagprogramma was ingewikkeld en veelomvattend: ‘We rekenden ons suf.’ Er werd tegelijk gevraagd om herstructurering van een stadsdeel, een park voor buurtbewoners, een cultuurtuin met internationale allure, een actief gebruikspark met tientallen functies en thematuinen. Kortom: een flexibel park waarin uitdrukking gegeven werd aan het pluriforme karakter van niet alleen de huidige maatschappij, maar ook van toekomstige generaties. Dit alles in hechte samenhang met elkaar, en met de omliggende stad. La Villette werd een park genoemd, maar was een sociaal programmatische opgave met stedenbouwkundige dimensies.

Locatie

Parijs

Opdrachtgever

Franse regering

Jaar
1982
Samenwerking

Christa van Santen, Henk Boer

‘Het park is niet slechts een optelsom van attracties, maar vooral een plaats die een gevoel van vrijheid geeft, waar naast intieme plekken heel grote ruimtes zijn, waar je in het gras naar de wolken kunt staren.’ Ruimtelijk vertaalde dat zich naar een helder raamwerk, gestoeld op functionele overwegingen en de bestaande landschappelijke ondergrond, met een meer informele en wisselende invulling. Het park was zo geen curieus incident in de stad, maar een stedelijk bouwwerk op zichzelf, nauw verbonden met het weefsel van straten, kanalen en pleinen rondom. Niet alleen fysiek was het park gekoppeld met de stad, ook het ontwerprepertoire sloot aan bij dat van de grote Franse parkentraditie: een belangrijke rol was weggelegd voor afwerking en perspectief. Het raamwerk bestond uit een assenkruis en een hoge wal, die het gehele terrein omvatte en het verkeerslawaai van de Route périphérique weerde. Een wandeling over de omwalling zou steeds wisselende uitzichten over het park bieden en de kans geven de meest opmerkelijke elementen als kassen en een piramide van bovenaf te bezien. De onderdelen van het park concentreerden de ontwerpers in programmatisch geclusterde zones, evenwijdig aan de assen, zodat ruimte overbleef voor open weiden en waterpartijen.