2020 - 2023

De Laat, Alkmaar

2020 - 2023

De Laat, Alkmaar

Een belangrijke stap naar een groener stadscentrum van Alkmaar is gezet met de transformatie van de Laat. In 2020 lanceerde Bureau B+B een strategie voor het vergroenen van de historische binnenstad van Alkmaar. Naast het bieden van een toekomstperspectief voor de historische Bolwerkparken en het vergroenen van de talloze winkelstraten, heeft Bureau B+B zich ook gericht op het ontwerp van de Laat, een van de voornaamste winkelstraten in Alkmaar.

Locatie

Alkmaar

Opdrachtgever

Gemeente Alkmaar

Samenwerking

Stadswerk 072, Alkmaars Bolwerk, KWS infra & Rots maatwerk

Oppervlak

0,5 ha

2020
2023

De Laat kampte met leegstand, een lage kwaliteit van de openbare ruimte en was grotendeels verhard, wat leidde tot hittestress. Bovendien was de straat gevoelig voor overstromingen; tijdens het ontwerpproces in 2021 werd de Laat zwaar getroffen door overstromingen, wat het belang van de transformatie benadrukte. Het doel van de herontwikkeling was om een duurzaam, gezond en leefbaar stadscentrum te creëren dat klimaatadaptief is en kan inspelen op veranderende winkelbehoeften. In nauwe samenwerking met de gemeente en de ondernemersvereniging is een uitgebreid ontwerpproces opgestart. Verschillende modelstudies, waarbij inwoners van de gemeente hun inbreng hadden, hebben geleid tot een aanzienlijke vergroening van de Laat.

Het introduceren van royale plantvakken creëert een levendig groen straatbeeld, waardoor de Laat een unieke identiteit krijgt ten opzichte van andere straten in het stadscentrum. Bovendien spelen de verdiepte plantvakken een belangrijke rol bij het tegengaan van overstromingen tijdens zware regenval. De ruime plankvakken, aangeplant met bomen en bloeiende onderbeplanting, wisselen af met open ruimtes, waardoor er plekken ontstaan voor sociale interactie en ontspanning. Gelegen aan de noordzijde van de straat, bieden terrassen en zitplaatsen zonnige plekken om te verblijven. Tegelijkertijd zorgen meer dan 60 nieuw geplante bomen voor schaduwrijke plekken en verkoeling. De twee ingangen van de Laat worden geaccentueerd met opvallende waterelementen.