2000 - 2009

De Born Campus Wageningen

2000 - 2009

De Born Campus Wageningen

Het plangebied bestond bij aanvang van de opgave uit een aantal verschillende instituten die gezamenlijk geen eenheid vormen en nauwelijks een eigen uitstraling hebben. De opgave voor De Born is het maken van een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie waarin de verschillende kenniseenheden (instituten en departementen) een eigen identiteit krijgen terwijl tegelijkertijd het gebied als geheel een zelfbewuste uitstraling heeft, passend bij een centrum voor onderwijs en onderzoek.

Locatie

Wageningen

Opdrachtgever

Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR)

Jaar
2000 - 2009
Samenwerking

Michael van Gessel

Oppervlak

32 ha

Alle nieuw te ontwikkelen bebouwing wordt gesitueerd rondom een open midden. Dit open middengedeelte is de ruimtelijke drager voor het gebied. Het geeft het terrein zijn specifieke karakter en maakt dat het terrein een eenheid wordt. In het open midden kunnen bijzondere gebouwen gesitueerd worden die met name algemene functies voor het gehele terrein huisvesten. De Mansholtlaan loopt direct langs dit open gebied, waarmee De Born herkenbaar is gesitueerd aan de hoofdentree van Wageningen. Rondom het open midden ligt een rondweg die de hoofdontsluiting is voor alle omliggende kavels.

Het ontwerp voor de universiteitscampus kenmerkt zich door zijn eenvoudige opzet: het parkachtige open middengebied met daarin een aantal compacte hoge gebouwen met er omheen een rand van compacte lagere bebouwing. Ieder gebouw in de rand staat op een eigen kavel, een tuin met een eigen identiteit. De tuinen kunnen iets laten zien van de kenniseenheid waartoe ze behoren. Zo zijn er onder andere ecologische tuinen, gasttuinen, ziektetuinen en watertuinen. Het parkachtige middengebied is één graslandschap met daarin grote vijvers ten behoeve van de waterretentie en een netwerk van romantische sporen die door het steeds transformerend grasvlak lopen. Verschillende routes zijn gethematiseerd door middel van specifieke bomen die langs de sporen worden geplant.

Verschillende routes zijn gethematiseerd door middel van specifieke bomen die langs de sporen worden geplant.