2018 - 2020

Rome reforested, Rome

2018 - 2020

Rome reforested, Rome

Het idee voor de stad Rome is een langetermijnstrategie die in verschillende fasen wordt ontwikkeld. De eerste fase is het planten van bomen langs de consulaire wegen. Deze straten zijn fundamentele verbindingen tussen de binnenstad en de omliggende gebieden. Het zijn de straten die het meest worden gebruikt door auto’s en het introduceren van bomen zal directe voordelen hebben voor de omgeving; verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van stedelijke hitte-eilanden, en het beperken van overstromingen.

Locatie

Rome

Jaar
2018 - 2020
Oppervlak

1200 ha

Het idee is om de stad in de komende decennia te verrijken met 3 miljoen bomen die langs straten worden geplant.

Rome is de stad van de verbeelding. De stad wordt beschouwd als bakermat van de hedendaagse cultuur en heeft eeuwenlang de rol gespeeld als centrum van de beschaving. Tegelijkertijd is het ook een plaats waar bijna 3,0 miljoen mensen wonen, werken en het best mogelijke leven willen hebben. Bureau B+B stelt Rome Reforested voor – de boom als oplossing voor het stedelijk straatbeeld. Het is een strategie waarin de veranderende mobiliteit in de richting van nieuwe duurzame modellen parallel wordt gelegd met de geleidelijke ontwikkeling van de natuur in de stad. Het idee is om de stad in de komende decennia te verrijken met 3 miljoen bomen die langs straten worden geplant. In principe één boom per inwoner. Ter vergelijking: op dit moment heeft Rome één boom per 10 inwoners. Het verhogen van het aantal bomen op het grondgebied van de stad helpt niet alleen het hitte-eilandeffect en het afvloeien van water in straten en overstromingen te verminderen, maar het zal ook de gezondheid en het welzijn van de mensen verbeteren en de bestaande groene ruimten tot een groen netwerk verbinden.