1981 - 1991

Park Groeneveld

1981 - 1991

Park Groeneveld

Rond 1900 gold het park bij Kasteel Groeneveld als een van de fraaiste van het land. De langgerekte tuin was door tuinarchitect J.D. Zocher gemoderniseerd in de Engelse landschapsstijl, maar liet nog elementen zien uit vroegere tijden: de formele achttiende- eeuwse centrale as en bomenlanen, speelse elementen uit de late barokstijl (de zogenaamde slingerbosjes), en kunstmatige beken, valleien, heuvels en bouwsels in vroeg landschappelijke stijl.

Locatie

Baarn

Opdrachtgever

Staatsbosbeheer

Jaar
1981 - 1991
Oppervlak

95 ha

In 1981 was het park aan restauratie toe. Het herstelplan, een reconstructie van het park zoals het rond de eeuwwisseling eruit moet hebben gezien, was in feite een volledig nieuw ontwerp. Beschikbare historische gegevens, zoals de oorspronkelijke tekeningen, waren uiterst summier. Het reliëf van het gebied en de vorm van de waterpartijen – die wel behouden waren – vormden met een inventarisatie van bomen en heesters de grondslagen van het ontwerp. Voor de verdere uitwerking zijn de ontwerpinstrumenten van de landschapsstijl, vooral het poëtische en dramatische aspect, onbevooroordeeld bestudeerd en ingezet. De weer vrijgemaakte beekloop met geschoren oevers, het vrijkappen en weer aanplanten van boomgroepen en het maken van verrassende doorkijkjes zijn een ode aan de Engelse stijl.

Net als in Zochers plan kregen structuren en elementen uit voorgaande stijlperioden een plek. Restanten van de strengere barokstijl zijn gebruikt als aanknopingspunten voor een nieuw systeem van zichtlijnen richting het omringende weideland. Kaarsrechte bomenlanen contrasteren met de vrijere inrichting van de rest van de tuin.