2021 - 2022

Ontwikkelplan Zwolle

2021 - 2022

Ontwikkelplan Zwolle

Zwolle groeit, en de binnenstad wil voornamelijk binnen de bestaande grenzen verdichten. Als gevolg daarvan zullen meer mensen in de nabije omgeving werken, wonen en recreëren. Over de beperkte ruimte moeten belangrijke keuzes worden gemaakt, die vooral te maken hebben met wonen, mobiliteit, en economisch en cultureel kapitaal. Om richting te geven aan de toekomstige ontwikkeling heeft Bureau B+B het Ontwikkelplan voor Zwolle Centrum-Binnenstad opgesteld.

Locatie

Zwolle

Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

Samenwerking

BURA, Merosch, Stadkwadraat, Studio Bereikbaar

Het ontwikkelingsprogramma richt zich op het verder versterken van de economische en culturele positie van Zwolle, en op het creëren van een groen, aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum-binnenstad voor zowel haar bewoners als (internationale) bezoekers.

Het scheppen van een groene en klimaatadaptieve stad gezien als randvoorwaarde voor het realiseren van de toekomstbestendige binnenstad. De ontwikkeling van een sterke en goed ontsloten Singelstructuur rondom de historische binnenstad is daarom de motor van het ontwikkelingsprogramma. De Singelzone krijgt daarmee een samenhangende functie die de binnenstad en aangrenzende kerngebieden met elkaar verbindt.

De Singelzone zorgt voor een betere verbinding tussen de kernwijken Noorderkwartier, Roelenkwartier en Willemsknoop/Stationsbuurt. In deze kerngebieden zijn belangrijke ontwikkelingen gepland die kwaliteiten toevoegen, verbindingen herstellen en het stadshart verder versterken. Naast het versterken van de Singelzone is ook het versterken van toegangswegen als verbinding tussen het centrum en de omliggende wijken een belangrijke stap in de ontwikkeling van het centrum. Door de openbare ruimte te diversifiëren en de beleving ervan te verrijken, kunnen meer betekenisvolle plekken worden gecreëerd voor bezoekers en bewoners binnen de wijk en haar buurten.