2005 - 2006

Nieuwe Hollandse Waterlinie

2005 - 2006

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Tussen de Biesbosch en de voormalige Zuiderzee ligt de Nieuwe Hollandse Waterlinie verscholen in het landschap. De linie is ontworpen als een belangrijk verdedigingswerk tegen vijandelijke aanvallen vanuit het oosten. Binnen een dag kon een reeks van polders onder water worden gezet waardoor een verraderlijk en ontoegankelijk landschap ontstond. Opgezet als een ingenieus systeem van forten, kanalen, sluizen en inundatievelden, heeft de waterlinie ook vele kleinere betonwerken, kazematten en groepsschuilplaatsen opgeleverd. Deze voormalige verdedigingswerken liggen nu als verweesde elementen in het landschap.

Locatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Opdrachtgever

Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Jaar
2005 - 2006
Samenwerking

Douwe Koen

Oppervlak

8500 ha

Het boek “Versteende ridders” is het resultaat van het ontwerpend onderzoek dat Bureau B+B, in samenwerking met militair deskundige Douwe Koen, heeft gedaan naar deze vele betonwerken. Het vertelt het verhaal van de honderdjarige vestingbouw. De overgebleven objecten zijn in kaart gebracht en op hun voormalige functie en huidige betekenis geanalyseerd. Daarnaast bevat het boek ontwerpstudies waarin gezocht wordt naar mogelijkheden om de militaire geschiedenis op een architectonische en kunstzinnige manier te verbeelden. “Versteende ridders” geeft samen met “Levende forten” verder inhoud aan het oude en het nieuwe gebruik van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  In het onderzoek wordt gepleit voor het behoud van de kleinere elementen in clusters. Inzet is de samenhang van de hedendaagse functies van de clusters van betonwerken en daarmee de verbeelding van de oorspronkelijke militaire eenheid. Met als doel het veranderende landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie herkenbaar, zichtbaar en beleefbaar te maken.  Samen met het boek “Levende Forten” is “Versteende Ridders” bij uitgeverij Blauwdruk verschenen. Het boek kwam tot stand met medewerking van het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.