2021 - heden

Legmeer

2021 - heden

Legmeer

Bureau B+B heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Amstelveen gewerkt aan het landschappelijk raamwerk en beeldkwaliteitsplan van de nieuwe stadswijk Nieuw Legmeer. Het huidige bedrijventerrein zal transformeren tot een nieuwe gemengde wijk waar wonen en bedrijvigheid worden gecombineerd en waar een grote verscheidenheid aan woningen, onderwijs, maatschappelijke voorzieningen en openbare ruimte een nieuw type wijk aan de stad Amstelveen zal toevoegen.

Locatie

Amstelveen

Opdrachtgever

Gemeente Amstelveen

Nieuw Legmeer wil een energieneutrale wijk worden. Ook in de opzet van de wijk en de openbare ruimte is er een sterke focus op een duurzaam en veerkrachtig ontwerp. Gelegen naast een regionale tramlijn die de nieuwe wijk verbindt met de omliggende regio, zal Nieuw Legmeer een voetgangers- en fietsvriendelijke wijk worden. Het hele hart van de wijk is autovrij. Parkeren wordt gesitueerd in mobiliteitshubs waardoor parkeerplaatsen in de openbare ruimte ontbreken. Nieuwe blauw- en groenstructuren, groenprofielen en openbare en ecologische parken maken dat Nieuw Legmeer een stedelijke maar tegelijkertijd toch een groene buurt wordt.

Het gebied zal stap voor stap transformeren tot een nieuwe stadswijk waarin bestaande en nieuwe bedrijven worden geïntegreerd. De gehele wijk zal uiteindelijk 3000 woningen en 2400 werkgelegenheidslocaties bevatten. Het project heeft de nationale subsidie voor woningbouwprojecten ontvangen. Op basis van de gepresenteerde plannen kunnen de gemeente en belanghebbenden nu de volgende stappen zetten in de ontwikkeling van de nieuwe wijk. De eerste fasen zullen begin 2024 in gebruik worden genomen.