2011 - heden

Landschapspark de Kanjel

2011 - heden

Landschapspark de Kanjel

In het stroomgebied van de Kanjel, iets ten Noorden van Maastricht, liggen kasteel Bethlehem en buitenplaats Jeruzalem, als onderdeel van de landgoederenzone Maastricht–Meerssen. Bureau B+B werd gevraagd om de kasteeltuin en buitenplaats te verbinden met de omliggende wijken en de tuinen toegankelijk te maken voor de inwoners van Maastricht.

Locatie

Maastricht

Opdrachtgever

Gemeente Maastricht

Jaar
2011 - heden
Samenwerking

Jan Maas

Oppervlak

8850 m2

 

 

 

De Kanjel, Limburgs voor goot, is een cultuurhistorisch waardevolle kunstmatige waterloop met het karakter van een beek. In het ontwerp wordt de Kanjel als bindend element ingezet. Het gebied wordt ontsloten en haakt aan op de regionale fiets- en wandelpaden. Op speelse wijze wordt er een slingerende structuur omheen gegraven die de verschillende landschapsdelen verbindt. De zone is multifunctioneel en wordt soms gebruikt als natte begraasde weiden of incidenteel als waterbergingslocatie en bufferzone. De beek wordt begeleid door een struinpad; het Kanjelpad waarlangs de gehele landgoederenzone, van de Maas tot Meerssen, zich presenteert. Door de aanwezigheid van de Kanjel en de slotgrachten rond het Kasteel en de buitenplaats vormt water een belangrijk onderdeel in de beleving van landschapspark de Kanjel. De verschillende routes kruisen de waterloop waarvoor een familie van bruggen is ontworpen. De paden maken verschillende verbindingen en hebben een duidelijke hiërarchie. Ze verbinden de kasteeltuin en de buitenplaats met de wijken Limmel en Nazareth en verbinden de tuinen onderling. De gebogen paden van de kasteeltuin worden vervolgd in het landschapspark. De routes die ontstaan bieden spannende zichten en doorkijkjes over de velden, langs de Kanjel en naar de kasteeltorens in de omgeving.

De Kanjel krijgt een prominente plek in het landschapspark maar de cultuurhistorische waterloop wijzigt niet

Een boomgaard, biologische groentetuinen en stadslandbouw vormen een bestemming voor omwonenden. De kasteeltuin Bethlehem en buitenplaats Jerusalem verkeren in vervallen staat en worden binnen dit project gerenoveerd. De geënsceneerde routes van de tuinen worden doorgetrokken in het landschap van de Kanjel, waardoor verschillende routes gecreëerd worden. De tuin van Kasteel Bethlehem wordt onderdeel van de hoofdverbinding die de wijk Limmel, de Hoolhoeslocatie en de Hogehotelschool verbindt aan het regiostation. De bestaande, vaak monumentale boomgroepen worden hersteld en opnieuw vormgegeven waardoor de spectaculaire doorzichten in de tuin en vanaf de hoofdverbinding naar het kasteel spannende routes creëren door de tuin. De spiegelvijver in de centrale kamer vormt wederom de focus waar de rest van de kasteeltuin omheen gebouwd wordt.