1987 - 1995

Kern Gezond

1987 - 1995

Kern Gezond

Het Haagse monsterproject ‘De Kern Gezond’ is een inmiddels befaamd voorbeeld voor vele binnenstedelijke herinrichtingsprojecten. Vanuit een helicopterview werd getracht de essentie van de binnenstad bloot te leggen. Landschapsarchitect Alle Hosper was supervisor en bracht het project onder bij Bureau B+B.

Locatie

Den Haag

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Jaar
1987 - 1995

Den Haag was volgens de ontwerpers te lezen als vijf evenwijdig aan elkaar lopende lineaire zones: namelijk die van het voorname groen, de besloten binnenpleinen, de smalle winkelstraten, de brede winkelstraten en de voetgangersroute tussen het station en het stadhuis. De vijf oostwestlijnen werden gekruist door een zesde, noord-zuid georiënteerde sfeerlijn: de hartader Spui-Hofweg-Kneuterdijk. Met deze methode was het bureau in staat het systeem van Den Haag inzichtelijk te maken. Door hier een specifieke inrichting van de openbare ruimte aan te koppelen, bracht het bureau samenhang werkwijze die is gevolgd.

De segregatie van de gemeentelijke diensten werd opgeheven door middel van een collectief atelier, dat in 1988 zijn integrale visie kon presenteren. In 1991 blikte het bureau terug op een geslaagd project: ‘Met de nota De Kern Gezond is in de binnenstad van Den Haag een proces op gang gebracht dat zich richt op een veelheid aan aspecten: de bereikbaarheid, de sociale veiligheid, het gebruik, het verkeer, de visuele kwaliteit. Met elan en enthousiasme wordt geprobeerd te ontsnappen aan een wurgende routine. In die zin preludeert De Kern Gezond op een mentaliteitsverandering van groot belang.’