2016 - heden

Kern Bijzonder

2016 - heden

Kern Bijzonder

Na bijna dertig jaar maakt Bureau B+B een update van het beroemde plan ‘De Kern Gezond’. De economische en maatschappelijke omstandigheden zijn veranderd, maar de stad vraagt nog steeds om samenhang, identiteit en kwaliteit.

Locatie

Den Haag

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Jaar
2016 - heden
Oppervlak

7 ha

Bijna 30 jaar geleden ontwierp Bureau B+B het masterplan voor de herinrichting van de binnenstad. De visie is gebaseerd op vijf sfeerlijnen, met elk hun eigen ruimtelijke karakter. De hartlijn verbond de verschillende zones. Elke sfeerlijn kreeg een herkenbare identiteit, zodat de binnenstad tot een samenhangend geheel werd gesmeed. De Kern Gezond was trendsettend voor de opwaardering van de Nederlandse binnensteden. In 2016 maakt de Gemeente Den Haag een vervolg op De Kern Gezond: De Kern Bijzonder. De ruimtelijke sfeerlijnen zijn aangevuld met vijf sfeergebieden die een functionele, economische eenheid vormen. De hartlijn wordt getransformeerd tot een voetgangersvriendelijk gebied; auto’s en trams worden grotendeels omgeleid. Bureau B+B werkte mee aan de nieuwe nota en maakt momenteel een schetsontwerp voor de herinrichting van de Hartlijn.

Het terugdringen van het autoverkeer maakt het mogelijk om van de hartlijn een shared space boulevard te maken. In deze shared space maken de fiets, het openbaar vervoer en het bestemmingsverkeer gezamenlijk gebruik van een subtiel aangeduide middenloper. Daarnaast ontstaan royale zijlopers voor voetgangers. De hartlijn wordt getransformeerd van een ruimte voor ontsluiting naar een ruimte voor flaneren en verblijven. Op de plekken waar de hartlijn pleinen kruist, is de vormgeving van de straat dominanter dan de vormgeving van de pleinen. De pleinen zijn hierdoor ondergeschikt geraakt. In de voorgestelde situatie worden de pleinen niet versnipperd door de rijbanen, maar loopt de rijloper ingetogen over het plein. De pleinen vullen de hele ruimte en presenteren zich op de route van de hartlijn.