2016 - 2019

Edam Volendam, Europaplein en Zeestraat

2016 - 2019

Edam Volendam, Europaplein en Zeestraat

Hoewel Edam en Volendam tot dezelfde gemeente behoren, verschillen ze sterk. Edam is van compact vestingstadje dat van oudsher een rijke handelsfunctie heeft. Volendam is als vissersdorp langs de Zuiderzeedijk ontstaan. Deze karakterverschillen vormt de basis van de opgestelde visie op de openbare ruimte met inrichtingsprincipes en aanbevelingen voor de uitvoering en het onderhoud.

Locatie

Volendam

Opdrachtgever

Gemeente Edam-Volendam

Jaar
2016 - 2019
Oppervlak

1 ha

In de smalle Edamse straten is bijvoorbeeld geen plek voor verhoogde stoepen langs de rijbaan. In plaats daarvan liggen er rabatstroken langs de gevels. In de hoofdstraten worden ze uitgevoerd in gele klinkers. Volendam is een stoer dorp. Dit willen wij benadrukken in de materialen en detaillering van de openbare ruimte. Het basismateriaal voor de bestrating is een krachtige rode klinker. Markeringen en randen zijn strak en minimalistisch. De visie en het handboek behandelen nog veel meer aspecten van de openbare ruimte, zoals water- en groenstructuren, verkeer en het verbijzonderen van belangrijke plekken. In de aanloop van dit project hebben wij een aantal fietstochten georganiseerd met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Dit waren experts vanuit de gemeente, maar ook bewoners en plaatselijke ondernemers. Dit leverde belangrijke informatie op over de knelpunten en mogelijkheden. De Edammers zouden graag minder auto’s binnen de vesting zien. De bereikbaarheid en parkeervoorzieningen moeten hiervoor worden aangepakt. Ook bestaat de wens voor een snelfietsroute tussen Edam en Volendam en een wandelpad om het dorp heen. In Volendam kwam vooral het toerisme op de Dijk aan de orde. Het is daar vaak erg druk.

Op basis van de opgestelde visie ontwierp Bureau B+B het Europaplein en de aangrenzende Zeestraat. Elke zaterdag is hier markt en de jaarlijkse kermis is voor veel Volendammers een hoogtepunt. Het was een grote uitdaging om een openbare ruimte te ontwerpen die ruimte biedt aan al deze activiteiten, maar die ook aantrekkelijk is in de tussentijd. Vooral de inpassing van de bomen bleek een puzzel te zijn. Voor de Zeestraat ontwierpen wij een rijbaan, begeleid door Iepen. De parkeervakken langs de rijbanen lopen subtiel door in de bestrating van het voetgangersgebied. Het Europaplein krijgt een centraal terras met een bijzondere bestrating: het patroon is afgeleid van de Volendamse klederdracht. Het plein wordt verder verbijzonderd met een waterelement en een beplantingsbak met robinia’s en magnolia’s. Langs de gevels loopt een continue rand, die het plein en de straat tot een geheel smeedt.