2013 - 2017

Dafne Schippersbrug

2013 - 2017

Dafne Schippersbrug

In het Victor Hugoplantsoen is een fietsbrug, de Dafne Schippersbrug, op een unieke wijze geïntegreerd met een schoolgebouw en park. Om dit voor elkaar te krijgen werkte Bureau B+B samen met de architecten van de afzonderlijke onderdelen, zodat alle elementen tot één landschappelijk geheel gesmeed konden worden. Fietsers rijden via een brede fietslus over het dak van de school het Amsterdam Rijnkanaal over. Het veilig omsloten schoolplein oriënteert zich op het plantsoen: een continue groene ruimte waarin alle nieuwe elementen zorgvuldig zijn ingepast.

Locatie

Utrecht

Opdrachtgever

NEXT architects

Jaar
2013 - 2017
Samenwerking

NEXT architects, Rudy Uytenhaak Architecten, ARUP, RODOR

Oppervlak

1,7 ha

De nieuwe fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal verbindt Leidsche Rijn en de Utrechtse binnenstad. Om de scheepvaart niet te belemmeren stijgt de brug naar een hoogte van 7 meter. Hierdoor is er onder de brug alle ruimte voor een brede school. Het gebouw, de brug en het omliggende Victor Hugoplantsoen zijn ontworpen als één samenhangend geheel. Dit vroeg om een intensieve samenwerking tussen de architect, de brugontwerper en de landschapsarchitect.

Omdat de fietsbrug over het dak van de school heen loopt, is het gebouw aan alle kanten omringd door licht en ruimte. Er zijn geen blinde gevels. Het uitzicht van de fietsende passant wordt nergens belemmerd door het gebouw. Met een ruime bocht wordt de fietser via een fietslus opgetild uit het plantsoen, om over het dak van de gymzaal te worden geleid. De route vervolgt door de kruinen van bomen naar een panoramisch uitzicht over het kanaal. De gevlochten kabels van de brug vormen een ranke poort naar de nieuwe stad.

 

De vorm van het schoolgebouw creëert een veilige omsloten speelruimte voor de kinderen. De brede kant van de school sluit het plantsoen af van het kanaal. De school en het plein oriënteren zich duidelijk op het plantsoen. Omdat het gebouw aan de oostkant onder de brug wat smaller is ontstaat hier een vanzelfsprekende hoofdingang in het verlengde van de straat. Het is een goed zichtbare plek voor halen en brengen.

 

In het ontwerp is ernaar gestreefd om het oorspronkelijke plantsoen zo groot mogelijk te laten. De meeste bomen konden worden behouden. Het plantsoen is een doorlopende open groene ruimte. De nieuwe elementen zijn zorgvuldig ingepast in het landschap. De komvormige ruimte binnen de fietslus vraagt hierbij om extra aandacht. De kom is toegankelijk via een opening onder de brug bij het schoolplein. In de kom bevindt zich een zonnig sportveld. Hierdoor wordt de kom een karakteristiek onderdeel van het geheel.