2021 - heden

Carnisse Eiland

2021 - heden

Carnisse Eiland

Carnisse Eiland is een nieuwe woonbuurt in Rotterdam Zuid waar groen, recreëren, spelen en ontmoeten centraal komen te staan.

Locatie

Rotterdam

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Samenwerking

Keizer Koopmans, Over Morgen

Oppervlak

7.7 ha

Na het winnen van een besloten competitie heeft het team B+B en Keizer Koopmans intensief samengewerkt met de gemeente Rotterdam en verschillende belanghebbende marktpartijen om tot de juiste kwalitatieve samenstelling van het programma te komen en om de financiële haalbaarheid van het plan te toetsen. Omdat er gewerkt wordt in het kader van de Rijksbijdrage Woningbouwimpuls zal het merendeel van de 500 te realiseren woningen in het betaalbare segment vallen.

Passend bij het gedachtegoed van Jan Gehl is speciale aandacht besteed aan de menselijke schaal en interactie van buurtbewoners. De zonering van rust en reuring en de indeling van privé-, gedeelde en openbare ruimte zijn bepalend geweest in het ontwerpproces voor deze nieuwe parkbuurt.

Elementen zoals een brede overgangszone bij de voordeur, collectieve binnentuinen en een centraal buurtplein stimuleren ontmoeting en sociale veiligheid. Daar waar binnenstedelijke verdichtingsopgaves in Nederland vaak leiden tot een eenzijdig aanbod van hoogbouw is op Carnisse Eiland juist een uitgekiende mix per bouwblok ontworpen. Deze stedenbouwkundige mix voorkomt anonimiteit en versterkt juist de relatie van bewoners met hun straat.

Carnisse Eiland wordt een nieuwe parkbuurt met groen als een belangrijkste kwalitatieve identiteitsdrager. De stedenbouwkundige structuur bestaat overwegend uit halfopen bouwblokken afgewisseld met hoogteaccenten en het parkeren van auto en fiets gebeurt geheel inpandig uit het zicht. In het plan zijn aan de west- en oostrand twee scholen gesitueerd welke centraal in het plan worden verbonden door een groene as. De landschappelijke en beschutte ruimtes langs de centrale groene as bieden ruimte om te spelen en te ontspannen. Zo ligt centraal in het plan een groot autoluw gebied met een nieuw buurtplein en functioneren verschillende wadi’s als de tijdelijke berging van hemelwater maar zijn ze tegelijkertijd ook natuurlijke en spannende speelplekken.