2019 - 2020

Blankenburger Süden

2019 - 2020

Blankenburger Süden

Berlijn groeit. De senaat heeft verschillende ontwikkelingsgebieden aangewezen waar in de toekomst meer dan 135.000 nieuwe woningen kunnen worden gebouwd, waaronder 6.000 nieuwe woningen in de Blankenburger Süden. De stad Berlijn heeft daarvoor in 2019/2020 een dialoogproces georganiseerd om een ontwikkelingsperspectief uit te werken voor de ‘Blankenburger Süden’.

Locatie

Berlijn

Opdrachtgever

Stadt Berlin - Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Jaar
2019 - 2020
Samenwerking

TSPA

Oppervlak

430 ha

Het TSPA – B+B team was één van de vier internationale teams die deelnamen aan het dialoogproces met stad en bewoners. We stelden ons daarbij de centrale vraag: Hoe willen we in de toekomst leven met het oog op de klimaatverandering en de mobiliteitsrevolutie, en hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap? Wij zetten het 430 ha grote historische cultuurlandschap van Blankenburg-Zuid voort met een open, groene, gemengde en flexibele blokstructuur. Wij vatten het gebied op als een natuurgerichte wijk van Berlijn met een stedelijk karakter. Tegelijkertijd mag het belang van het gebied als windcorridor van betekenis voor de koeling van de stad niet verloren gaan. De nieuwe ruimtelijke structuur is afgeleid van de bestaande natuurlijke ruimten en de rasterstructuur van de ‘Rieselfelder’. Dit biedt een stedenbouwkundig zeer robuust kader, dat tegelijkertijd maximale flexibiliteit in gebruik en gebouwtypologie toelaat, en de bestaande diversiteit in gebruik en typologie in het zuiden van Blankenburg voortzet en de omliggende stedelijke fragmenten verbindt en versterkt.

De uitvoering is gebaseerd op zes doelstellingen: natuurontwikkeling staat voorop, klimaatbestendigheid opbouwen, gemeenschap creëren, flexibele en aanpasbare typologieën genereren, diversiteit bevorderen voor vreedzame co-existentie, stedelijke dichtheid en duurzame mobiliteit creëren voor een betere levenskwaliteit. In deze context vormen diverse groene ruimten een integraal onderdeel van de stedelijke structuur. Het masterplan neemt het bestaande landschap, met de openheid van de uiterwaarden van Malchow, de stedelijke oase van volkstuinen en het waterrijke landschap van de Panke rivier als uitgangspunt. De twee beken en de structuur van de voormalige ‘Rieselfelder’, de bestaande bomenrijen en waterpartijen bieden eveneens een belangrijk kader voor de ontwikkeling van het gebied.

Wij creëren een sterk netwerk van groene verbindingen op de verschillende hiërarchische niveaus van de wijk, onder andere door duizenden bomen en kilometers heggen en struiken te planten. Het netwerk bestaat zo uit een gevarieerd systeem van groene ‘lijnen’ en ‘zones’ om een robuust stedelijk karakter te creëren. Het resultaat is een verweving van geschiedenis, natuur, diversiteit en flexibiliteit: de tuinstad van de 21e eeuw, een groene stedelijke archipel.