1991 - 1996

Binnenstad Breda

1991 - 1996

Binnenstad Breda

In de jaren negentig kreeg de binnenstad hernieuwde aandacht. Dat was nodig na decennia waarin de focus lag bij het ontwerpen van uitbreidingswijken en het rehabiliteren van negentiende-eeuwse stadswijken. Verschillende steden meldden zich, met hoge verwachten voor de meerwaarde die je met een mooie openbare ruimte kon verkrijgen. In veel steden oogde die sleets en identiteitloos: de dertig bij dertig betontegel uit de jaren zeventig voldeed niet meer. In Breda werkte Bureau B+B aan de herinrichting van het kernwinkelapparaat en het opknappen van Park Valkenberg, twee omvangrijke projecten die onderdeel waren van het structuurplan voor de binnenstad dat de gemeente in 1992 had vastgesteld.

Locatie

Breda

Opdrachtgever

Gemeente Breda

Jaar
1991 - 1996
Oppervlak

30 ha

Bureau B+B, inmiddels gewapend met ruime binnenstedelijke ervaring, schreef in 1995: ‘Er is altijd één centrale vraag: wat zijn de kwaliteiten van de stad en hoe ga je die versterken? Daarbij moet je voor ogen houden dat de stad niet moet opvangen wat jij wilt, maar je moet iets willen wat de stad aankan.’ Als uitgangspunt voor de winkelstraten namen de ontwerpers de sfeer van een historische binnenstad met een Zuid-Nederlands, gemoedelijk en gastvrijkarakter. In Breda werd de sfeer versterkt door het consequente gebruik van duurzaam graniet en hardsteen in rustige grijstinten, die de visuele onrust in de straten terugdrong. De Grote Markt werd ontdaan van parkeerfuncties en geplaveid met natuursteen. Op dinsdag en vrijdag staat het plein vol met marktkramen, de overige dagen is er een prachtige leegte, waarvan het gladde vlak de historische omringende bebouwing ondersteunt. Na de herinrichting bleek dat winkelend publiek langer in het centrum verbleef.

‘Er is altijd één centrale vraag: wat zijn de kwaliteiten van de stad en hoe ga je die versterken? Daarbij moet je voor ogen houden dat de stad niet moet opvangen wat jij wilt, maar je moet iets willen wat de stad aankan.’