Warande

Woonzorgcentrum Heerewegen is gevestigd op een voormalige buitenplaats op de Stichtse Lustwarande in Zeist. Bureau B+B ontwikkelde voor deze zorginstelling een stedenbouwkundige visie en een landschappelijk ontwerp. De inrichting van de buitenruimte stimuleert de emotionele belevingswereld van de bewoners. De historische kwaliteiten van de buitenplaats geven het centrum allure.

Engelse Landschapsstijl
Op de buitenplaats staan solitaire beuken en de eikenlanen van meer dan 100 jaar oud. Deze monumentale boomgroepen en historische lanen worden aangevuld met nieuwe lanen. Het ontwerp is gebaseerd op de Engelse Landschapsstijl met gebogen paden, zichtlijnen en focal points. De nieuwe hoofdstructuur bestaat uit een Voorrijlaan, een Rondgang en een Entreelus. Alleen de Entreelus is toegankelijk voor autoverkeer. De Voorrijlaan en Rondgang zijn voor langzaam verkeer. Op deze manier ontstaat een zonering op het terrein met een rustig gedeelte en een druk gedeelte. De lanen, de paden, de bossen en de monumentale bomen zijn beeldbepalend. Het uitbundige groen is het decor, waarin de gebouwen opgaan. Aan het eind van de oude oprijlaan komt een nieuw hoofdgebouw dat het landgoed een eigentijds en voornaam gezicht geeft.

Gezonde setting
De gebouwen van het woonzorgcentrum staan in een parkachtige setting met verschillende tuinen en wandelroutes. De wandelroutes liggen los van de verkeersroutes, waardoor een rustige en overzichtelijke wandeling gemaakt kan worden. De hoofdpaden zijn goed toegankelijk voor bewoners met een rollator, scootmobiel of rolstoel. Glooiingen in het landschap en kleine hoogteverschillen dagen bewoners fysiek uit. De routes verschillen in lengte lopen langs bezienswaardigheden, zoals een omgevallen boom, verborgen kunstwerken en een oefentuin. In de oefentuin kunnen mensen bewegingsoefeningen doen als onderdeel van hun revalidatie.

Binnentuin
Voor dementerende bewoners is er een besloten binnentuin. Het is een veilige omgeving waar planten en vogels de zintuigen stimuleren. Hoogteverschillen creëren verschillende subruimtes. Door afwisseling van nat en droog, zonnig en beschut, ontstaan omstandigheden voor een gevarieerde beplanting. Er kunnen verschillende rondjes gelopen worden over verharde en onverharde paden. De tuin heeft een vriendelijke begrenzing van hagen en een waterelement. Kinderen van het naastgelegen kinderdagverblijf maken ook gebruik van de besloten binnentuin.

  • Locatie: Warande Wooncentrum Heerewegen, Arnhemsebovenweg, Zeist, Netherlands
  • In uitvoering: 2016
  • Opdrachtgever: Warande
Warande Zeist

A drive way, a round way and a formal lane make up the main structure.

Warande Zeist

At the end of the old formal lane, the new main building will give the estate a contemporary and distinguished appearance.

Warande Zeist

The garden has friendly borders of hedges and a water element.

Warande Zeist

Different walks can be made over paved and unpaved pathways.

Warande Zeist

Variation in wet and dry, sunny and shady, creates circumstances for diverse planting.

Warande Zeist

Height differences create separate subspaces.