Brugbedieningscentrum Steekterpoort

Brugbedieningscentrum Steekterpoort Alphen aan den Rijn

Meest duurzame bedieningscentrum van Nederland
Bureau B+B en Blok Kats van Veen architecten realiseerden het meest duurzame brugbedieningscentrum van Nederland. Zowel het gebouw als de terreininrichting weerspiegelen het hoogste ambitieniveau. Het terrein is soortenrijk, representatief en aantrekkelijk voor mensen en dieren.

Utilitair en robuust
Het bedieningscentrum Steekterpoort ligt op de plaats waar de gekanaliseerde Gouwe uitkomt in de Oude Rijn. Zowel gebouw als terrein zijn afgestemd op het utilitaire karakter van de Gouwe en de industriële Gouwesluisbrug. De terreininrichting sluit aan bij het duurzame karakter van het bedieningscentrum en bij de kwaliteiten en karakteristieken van het omringende landschap. Aan de westzijde staat het bedieningscentrum op een stoere kade van asfalt en stelconplaten. Parkeren wordt daarbij opgenomen onder de nieuwbouw of bij het aangrenzende talud en wordt hierdoor aan het zicht onttrokken. De kade is openbaar toegankelijk. Lange banken staan op de kade en in het omringende landschap.

Watersysteem
Aan de oostzijde bestaat het terrein uit een kruidenrijk grasland op een flauwe helling van de Boskoopseweg naar de nieuwbouw. Een slingerende greppel verzamelt, buffert en zuivert het omgevingswater en zorgt voor nattere zones met een gevarieerde oeverbeplanting en drogere zones met inheemse bermbeplanting.
Op de kade wordt het water door een verdiepte goot in de betonnen ondergrond geleid. Aan de binnenzijde zijn uitsparingen gemaakt waar planten in kunnen groeien.

Ecologie
De ambities op het gebied van duurzaamheid worden in de terreininrichting doorgezet. Voor de buitenruimte is daarom bewust gekozen om géén beplanting in te zaaien, maar om het gebied op natuurlijke wijze te laten begroeien met de zaadjes die op verschillende manieren het terrein bereiken (door de lucht, vogels, mensen, en andere dieren). Op die manier is er een kruidenrijk en kleurrijk grasland ontstaan. De boomstructuur bestaat uit een combinatie van verschillende essensoorten met verschillende bladvormen, bloeiwijzen en herfstkleuren. De ecologie van het terrein is overal te beleven. Vooral het functioneren van het watersysteem wordt op verschillende plaatsen zichtbaar gemaakt. Het pad van de Boskoopseweg naar de hoofdentree van het centrum loopt door het grasland en kruist op twee plaatsen de greppel. Het bestaande fietspad wordt opgenomen in het totaalontwerp. Met de terreininrichting wordt het bedieningscentrum op natuurlijke wijze opgenomen in zijn omgeving.

Foto’s: Frank Hanswijk

  • Locatie: Steekterweg, 2407 Alphen aan Den Rijn, Netherlands
  • opgeleverd: 2014
  • Opdrachtgever: BKVV en Provincie Zuid-Holland
  • Kosten: 1.200.000,-
  • Oppervlakte : 6.800 m2
  • Partners: Blok Kats van Veen Architecten
Brugbedieningscentrum Steekterpoort Alphen aan den Rijn

The landscaping naturally merges the control centre with its surroundings.

Brugbedieningscentrum Steekterpoort Alphen aan den Rijn

The site matches the industrial qualities of the surrounding landscape.

Brugbedieningscentrum Steekterpoort Alphen aan den Rijn

Parking places are located underneath the building or near the slope, hiding the cars from view.

Brugbedieningscentrum Steekterpoort Alphen aan den Rijn

The control centre is placed on a rugged quay with concrete slabs.

Steekterpoort waterzuivering

A winding ditch collects, buffers and filters the water.

Brugbedieningscentrum Steekterpoort Alphen aan den Rijn

The water flows into a concrete gutter in the quay.

Brugbedieningscentrum Steekterpoort Alphen aan den Rijn

The inside of the gutter has openings, where plants can grow.

Steekterpoort dijk

It was deliberately decided not to plant or sow any plants, but to allow the area to be invaded by wild seeds.

Steekterpoort kade

The path runs through the meadow and crosses the ditch on two occasions.

Brugbedieningscentrum Steekterpoort Alphen aan den Rijn

Long benches are placed on the quay and in the surrounding area.