Sophia revalidatie en speciaal onderwijs

Sophia Revalidatie

In de Den Haag verrijst een groen zorgeiland, met een revalidatiecentrum en een school voor speciaal onderwijs. Bureau B+B ontwerpt het terrein.

Groen eiland
Het revalidatiecentrum en de speciale school liggen in een groene zone van het naoorlogse stadsdeel Escamp. Dit groene assenkruis is essentieel voor de stedenbouwkundige en ecologische structuur van de wijk. Daarom is het belangrijk dat het groene karakter wordt versterkt. Het terrein is omgeven door water met natuurvriendelijke oevers. De buitenste rand bestaat uit bomen op een gazon. Daarbinnen liggen de gebouwen, parkeerplaatsen, thematuinen en een speelplaats. Het water en de groene rand geven het eiland een veilige beslotenheid, terwijl het toch openbaar toegankelijk is voor voetgangers en fietsers.

Revalidatie
De terreininrichting ondersteunt het revalidatieproces, door de patiënt stap voor stap terug te brengen naar de maatschappij. Direct naast het gebouw liggen intieme thematuinen, waar mensen in alle rust een frisse neus kunnen halen. De tuinen verschillen van elkaar, zodat de patiënt wordt verleid om op ontdekking uit te gaan. Hoe verder men van het gebouw af wandelt, hoe levendiger het terrein wordt. Er staan bankjes en speeltoestellen. Uiteindelijk bereikt de patiënt het doorgaande fietspad en de openbare weg, waar het leven van alledag zich afspeelt.

Meervoudig ruimtegebruik
De school voor speciaal onderwijs wordt bezocht door kinderen met allerlei ziektes en beperkingen. Sommige kinderen zitten in een rolstoel, anderen zijn slechtziend. Ze worden vaak in busjes naar school gebracht. Er zijn daarom veel parkeerplaatsen nodig. ’s Middags is de parkeerplaats leeg en kan het gebruikt worden voor sport en spel. Dichter bij de school ligt een besloten speeltuin met aangepaste speeltoestellen.

  • Locatie: Vrederustlaan 180, Den Haag, Nederland
  • In aanbouw: 2016
  • Opdrachtgever: Sophia Revalidatie
  • Kosten: €875.000,-
  • Oppervlakte : 40.000 m2
  • Partners: MAS Rotterdam

The rehabilitation centre and the special needs school are situated in a green zone of the post-war neighborhood Escamp. That is why the green character of the site must be enhanced.

Sophia revalidatie en speciaal onderwijs

The patient is stimulated to explore.

Sophia Revalidatie

There is a secluded schoolyard with specially adapted playground equipment.

Sophia Revalidatie

Eventually, the patient reaches the bicycle lane and the public road, where everyday life takes place.

Sophia revalidatie en speciaal onderwijs

During lunch break, the parking lot is empty so it can be used for sports. Closer to the school there is a secluded schoolyard with specially adapted playground equipment.