School Brussel

In het noorden van Brussel verrijst een nieuw scholencomplex met een kinderdagverblijf, een basisschool, een middelbare school en twee sportzalen. Dit omvangrijke programma is op ingenieuze wijze ingepast op een locatie die daar eigenlijk te klein voor is.

Uitdagende locatie
Het scholencomplex biedt onderdak aan een kinderdagverblijf met 72 plekken, een basisschool voor 456 kinderen, een middelbare school met 288 leerlingen en 2 sportzalen. Elke school krijgt een eigen herkenbare identiteit, een eigen ingang en een buitenruimte. Dit alles moet ingepast worden op een perceel van iets meer dan 5.500 vierkante meter. Het stedenbouwkundige kader levert extra beperkingen op: Er is gekozen voor verdichting langs de straatzijde, zodat een gesloten bouwblok ontstaat. De maximale bouwhoogte is 15 meter, de maximale bouwdiepte 12,15 meter. Kortom: eigenlijk past het niet. Daarnaast maakt een hoogteverschil op het terrein van bijna 7 meter het project nog complexer. Het was een complexe puzzel om alle wensen te realiseren binnen de strenge randvoorwaarden. Dit vroeg om een intensieve samenwerking en een zorgvuldige afstemming tussen architectuur, landschapsarchitectuur en constructie.

Gestapeld landschap
Om het hele programma toch binnen de randvoorwaarden te kunnen realiseren, is een deel van de bebouwing onder het maaiveld geschoven. De buitenruimtes bevinden zich op verschillende niveaus. Het resultaat is een gestapeld landschap, geïnspireerd op Aziatische rijstvelden, of de hangende tuinen van Babylon. De sportzalen bevinden zich geheel onder het maaiveld. De kleuterklassen zijn rondom een verdiepte, Atrium-achtige buitenruimte gegroepeerd. Daarboven ligt het schoolplein voor de basisschool. Een overdekte fietsenstalling scheidt de ruimte af van het plein van de middelbare scholieren. Op het dak van de fietsenstalling bevindt zich een loungeruimte met pingpongtafels. Daaroverheen is een hoge luifel aangebracht; de Belgische wetgeving eist een overdekte buitenruimte bij scholen. Bovenop deze luifel worden moestuinen aangelegd. Door de niveauverschillen ontstaan op natuurlijke wijze verschillende buitenruimtes. De overgangen zorgen voor boeiende speelzones met hellingen, glijbanen en trappen. Toch is het hele complex ook toegankelijk voor minder validen.

Ingenieuze wateropvang
De Stad Brussel heeft hoge ambities wat betreft klimaatbestendigheid. Ze stelt als eis dat de helft van het schoolterrein waterdoorlatend moet zijn, zodat hemelwater in de grond kan infiltreren. Vanwege het intensieve ruimtegebruik is dat bij dit scholencomplex niet mogelijk. Om het regenwater toch zorgvuldig te behandelen, is er een ingenieus systeem ontworpen. Daken zijn zo veel mogelijk beplant met sedum en gras. Regenwater dat niet direct in de grond kan infiltreren, stroomt via goten en een waterval naar buffercontainers. Dit water wordt later gebruikt als spoelwater voor de toiletten. In de kleuterkuil belandt de regen in een waterschaal, waarna het via infiltratiekratten gecontroleerd in de grond kan infiltreren. Het watersysteem verbindt op deze manier de verschillende buitenruimtes. Tegelijkertijd is het een stimulerende en educatieve spelaanleiding.

  • Locatie: Mutsaardlaan 61, 1020 Brussel, België