Nieuwe Sluis Terneuzen

collage

Het zeesluizencomplex van Terneuzen wordt uitgebreid met een nieuwe sluis. Bureau B+B stelde het Esthetisch Programma van Eisen op (EpvE) voor de aanbesteding van dit werk. In het EpvE staan de randvoorwaarden voor de landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit. Techniek en veiligheid staan voorop, maar de sluizen vormen tegelijkertijd een belangrijke groene verbinding tussen Terneuzen en het achterland. De omgeving moet daarom ook geschikt zijn voor recreatie en natuur.

Functioneel en esthetisch
Het sluizencomplex kenmerkt zich door een relatief open karakter en een eenduidige uitstraling. Het landschap van gras en bomen heeft een parkachtige kwaliteit. De uitstraling van het gebied is ondanks de grote infrastructurele objecten zacht en vriendelijk. Deze kwaliteiten blijven gewaarborgd bij de uitbreiding van het sluizencomplex. De functionele eisen van het sluizencomplex worden geïntegreerd met de esthetische kwaliteiten van het bestaande landschap.

Groene verbinding
Functionaliteit, overzichtelijkheid en eenheid staan voorop bij het ontwerp van de nieuwe sluis. Daarnaast ligt er een belangrijke opgave voor het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving. In de nabije toekomst zullen de haven en industrie ten westen van Terneuzen sterk uitbreiden. Het sluizencomplex vormt dan de enige groene verbinding van Terneuzen met het achterland. Daarom is het belangrijk dat het gebied aantrekkelijk en veilig is voor recreanten.

Grensoverschrijdend
Het sluizencomplex van Terneuzen biedt toegang tot het Kanaal Gent – Terneuzen, dat naar de Gentse havens leidt. Nederland en Vlaanderen werken daarom intensief samen aan het project in de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. Vlaanderen financiert de nieuwe sluis op Nederlands grondgebied, maar heeft slechts een beperkt budget. Tegenstrijdige belangen en een cultuurverschil maken de bestuurlijke omgeving zeer complex. Het EpvE vindt een balans tussen de ruimtelijke belangen van Terneuzen en de financiële beperkingen vanuit Vlaanderen.

  • Locatie: Buitenhaven, Terneuzen, Netherlands
  • Ontwerp: 2013-2014
  • Opdrachtgever: Vlaams Nederlandse Schelde commissie
collage

The grass and trees give the landscape a park-like quality.

Zeesluis Terneuzen 1850

1850

Zeesluis Terneuzen 1913

1913

Zeesluis Terneuzen 1970

Today, the locks are an important green connection between Terneuzen and the countryside.

Sluis Terneuzen

The lock complex of Terneuzen serves as a gateway to the harbor of Gent.