Innovatiepool Turnhout

Innovatiepool Turnhout

Pal naast het station van Turnhout wordt een industrieel gebeid herontwikkeld tot ‘Innovatiepool voor Life Science en Global Care’. De Innovatiepool biedt ruimte aan onderzoek en innovatieve projecten rond zorg en wonen. Daarnaast komen er woningen en publieksfuncties. Samen met B-architecten ontwikkelde Bureau B+B een masterplan voor de herontwikkeling van het gebied. Daarnaast ontwierpen we de openbare ruimte.

Stedenbouw
De Innovatiepool voegt zich naar het Turnhoutse patroon van pleinen, publieke tuinen, gaanderijen, binnenplaatsen, straten en achterpadden. Midden in de Innovatiepool bevindt zich een levendig plein. De drie gebouwen rond het plein hebben markante silhouetten die verwijzen naar het industriële verleden. Via de binnenplaatsen van de drie gebouwen zijn doorsteken naar de omliggende straten. Deze straten worden gekenmerkt door een mix van grondgebonden woningen en appartementen. De kleinere schaal van de gebouwen en het ritme van de bakstenen gevels gaan over in de morfologie van de omgeving.
Als overgang tussen privé en publiek is een stelsel van gaanderijen bedacht. De gaanderijen verbinden de stedelijke ruimtes, maar bieden ook een dak voor activiteiten.

Openbare ruimte
De openbare ruimte van de Innovatiepool bestaat uit een doorlopende pleinverharding van gebakken klinkers, met een donkere plint langs de bebouwing. Parkeerplaatsen en wandelpaden zijn verhard met natuurstenen kasseien. De binnentuinen krijgen een groen karakter, met bloeiende vaste planten en bomen met uitbundige herfstkleuren. Stoere houten banken leggen een link met het industriële verleden.

  • Locatie: Diksmuidestraat, Turnhout, Belgium
  • in uitvoering: 2016
  • Opdrachtgever: Stad Turnhout
  • Partners: B-architecten
Innovatiepool Turnhout

The Innovation Pool fits into Turnhout’s pattern of squares, public gardens, passages, courtyards, streets and back alleys.

Turnhout Innovatiepool

In the middle of the Innovation Pool is a lively square.

Turnhout Innovatiepool

Rugged wooden benches link to the industrial past.

Turnhout Innovatiepool

The courtyards have a green character, with flowering perennials and trees with vibrant fall colors.