Het nieuwe GASTHAUS: Ouderenzorg in een krimpgebied

Het nieuwe GASTHAUS

In dit ontwerpend onderzoek wordt het leegstaande Loretoklooster in Simpelveld omgevormd tot een lokaal zorgsteunpunt. Door zorg te combineren met recreatie en een dorpshuiskamer, profiteren verschillende doelgroepen van elkaar. Het klooster wordt ruimtelijk en sociaal met het dorp verbonden. We vertalen de resultaten van het onderzoek naar een algemene methodiek, die ook toepasbaar is in andere situaties.

Ouderenzorg in een krimpgebied
Het nieuwe GASTHAUS is een huiskamer voor het dorp en een verzorgend verblijf voor herstellende ouderen in de leemte van het zorgnetwerk van Zuid-Limburg. Deze nieuwe plek in het dorp brengt ouderen in beweging, voorkomt eenzaamheid en isolement en brengt levendigheid in de dorpsgemeenschap. Het nieuwe GASTHAUS is een niet-klinische, vertrouwde en activerende omgeving die een succesvolle terugkeer naar de thuissituatie bespoedigt. De aansluiting op het dorpsnetwerk is hierbij een sleutelmoment. Dat betekent dat Het nieuwe GASTHAUS niet alleen een architectonische opgave is, maar vooral een opgave voor het genereren van ruimtelijke principes voor een netwerk. Het Nieuwe GASTHUIS moet een publieke plek worden, die zich sensibel in de ruimtelijke en sociale dorpsstructuren vlecht. We ontwerpen Het nieuwe GASTHAUS denkend vanuit het bed van de herstellende ouderen, via de huiskamer, naar buiten in de tuin, over de dorpsstraten heen, tot aan het landschap aan de rand van het dorp.

Nieuw leven voor erfgoed
Het neo-gotische Loretoklooster in Simpelveld is van oudsher een plek waar zusters hun medemens ondersteunden. Het klooster dateert uit 1878 en is sinds 2013 niet meer door de zusters bewoond. Om voort te bestaan moet het kloostergebouw een nieuwe functie krijgen die geworteld is in de locale gemeenschap. Het nieuwe GASTHAUS bedient drie doelgroepen:
1. Mensen die herstellen van een ziekte of een operatie kunnen in Het nieuwe GASTHAUS terecht voor tijdelijk verpleging.
2. Dorpsbewoners ontmoeten elkaar in Het nieuwe GASTHAUS. Zij zetten zich in als vrijwilliger en ondersteunen mantelzorgers.
3. Toeristen en recreanten bezoeken Het nieuwe GASTHAUS. Ze vinden er rust en bezinning op een authentieke locatie.
Door het klooster ook in ruimtelijke zin met het dorp te verbinden, blijft het een belangrijk onderdeel van de locale identiteit.

Gezamenlijke inspanning
De transformatie van het voormalige klooster naar lokaal zorgsteunpunt is het resultaat van een gezamenlijke inspanning. Aan dit onderzoek werkt een sterk team uit zorg, recreatie en erfgoedontwikkeling mee. De rol van de ontwerper is in dit traject onderzoekend en adviserend. We brengen de ruimtelijke en sociale interactie van dorpsouderen in kaart en ontwikkelen principes die beweging en zelfredzaamheid in de dagelijkse omgeving bevorderen. Na afloop van het project ligt er een praktisch ontwikkelplan voor het Loretoklooster. Het proces wordt vastgelegd in een werkmap, zodat het Nieuwe GASTHAUS andere initiatieven kan inspireren.

  • Locatie: Kloosterstraat, Simpelveld, Nederland
  • ontwerpend onderzoek: 2015-2017
  • Opdrachtgever: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Partners: David Habets, Herbert Habets, Zuyd Hogeschool, Hermon Erfgoed, Meandergroep, LAgroup
Het nieuwe GASTHAUS

meetingplace for the village and caring residence for the rehabilitating elderly

Het nieuwe GASTHAUS

linking recreation, care and public program in the village

Het nieuwe GASTHAUS

the GASTHAUS as a part of the village's spatial and social network

Het nieuwe GASTHAUS

The Loreto convent is embedded in the green village structure of Simpelveld

Het nieuwe GASTHAUS

new public program for the village

Het nieuwe GASTHAUS

the garden as link between village and GASTHAUS