Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn

Gelre Ziekenhuis Apeldoorn

Op het terrein van het Lukas van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn zijn twee ziekenhuizen samengevoegd. De bestaande bebouwing is deels gerenoveerd en deels gesloopt. Daarnaast is nieuwbouw gerealiseerd. Ook het omliggende terrein is grondig aangepakt. De tuinen zijn gerenoveerd en het aantal parkeerplaatsen is verdubbeld. De toename van het verkeer vroeg om een aangepaste ontsluiting.

Extra autoverkeer veroorzaakt een extra geluid en licht. Daarnaast springt een verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen natuurlijk behoorlijk in het oog. Deze negatieve gevolgen zijn verzacht door geluidsreducerend asfalt te gebruiken en door de parkeerplaatsen te concentreren aan de voorzijde van het ziekenhuis. Zo kon het groene, bosrijke karakter aan de achterkant behouden blijven. Een deel van de parkeerplaatsen is onder een groen dek geplaatst. Op strategische plekken is dichte, wintergroene beplanting geplaatst, zodat het verkeer minder zichtbaar is. Om de directe omgeving te ontlasten heeft het ziekenhuis een eigen aansluiting op de doorgaande weg gekregen.

Een natuurlijke, groene omgeving heeft een positief effect op het herstel van patiënten. Daarom is extra aandacht besteed aan de beplanting. Het bosrijke landschap dat het ziekenhuis omringt, wordt op het terrein en parkeerplaats doorgezet. Bestaande bomen zijn zo veel mogelijk behouden. Ze zijn aangevuld met inheemse soorten, zoals zomereik en zachte berk. Onder de bomen groeien rododendrons, hulst en varens. De boomgroepen zijn gelijkmatig verspreid, zodat hele terrein een groen karakter heeft.

Het nieuwe gebouw heeft de vorm van een kam. De verschillende afdelingen zijn gegroepeerd in vleugels, de ‘tanden’ van de kam. Daartussen liggen vier tuinen; een blauwe, een witte, een groene en een rode tuin. Ze weerspiegelen de vier seizoenen. De verschillen tussen de tuinen vergemakkelijken de oriëntatie binnen het gebouw. De binnentuinen zorgen voor geborgenheid en herkenbaarheid dicht bij het gebouw, terwijl het gebouw goed is ingepast in het omringende landschap door de natuurlijke beplanting aan de buitenzijde.

  • Locatie: Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn, Nederland
  • gerealiseerd: 2008
  • Opdrachtgever: Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn
  • Kosten: € 2.500.000,00
  • Oppervlakte : 8.9 ha
  • Partners: Aan de Amstelarchitecten