Den Haag start met de uitvoering van de Hartlijn.

Visualisatie Transformatie Lange Voorhout

Met de herinrichting van het kruispunt Lange Voorhout – Kneuterdijk wordt een start gemaakt met de opwaardering van de Haagse binnenstad. Hiermee is dit het eerste gebied dat aangepakt wordt op basis van de visie ‘De kern verbonden’ van Bureau B+B. In dit nieuwe plan verbindt de Hartlijn de vijf sfeergebieden die eerder vorm hebben gekregen op basis van het masterplan dat het bureau in 1987 opstelde. Het concept van de Hartlijn bouwt hierop voort en beantwoordt daarmee de actuele behoefte om de binnenstad gastvrijer te maken voor voetgangers en de culturele hoogtepunten in de stad te verbinden. Wethouder Richard de Mos is blij met het ontwerp: ‘Het is een grote doorbraak tussen twee mooie historische gebieden in de binnenstad’.

Lees meer over het plan voor Den Haag “De Kern Verbonden

  • Locatie: Den Haag, Kneuterdijk, 2513 AH Den Haag, Netherlands