De Klimaatvriendelijke Stad

urban farming

Op uitnodiging van Milieucentrum Amsterdam heeft Bureau B+B een bijdrage geleverd aan de expositie ‘De Klimaatvriendelijke Stad’. De vraag was om ideeën te ontwikkelen die bestaande wijken met een hoge dichtheid duurzaam maken. In dit geval ging het om stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam. Met het gegeven dat de voedselproductie in de wereld in 2050 verdubbeld moet zijn, richt het voorstel zich op het produceren van voedsel in de stad. Aangetoond is hoe de voedselproductie in de Baarsjes binnen de bestaande stedelijke structuur stapsgewijs kan worden vergroot.

  • Locatie: Amsterdam, Netherlands
  • Studie: 2009
  • Opdrachtgever: Milieucentrum Amsterdam