Danevirke

Danevirke

In de vroege middeleeuwen, op het hoogtepunt van de macht van de Vikingen, werd de grens van het Deense Vikingrijk gevormd door een uitgestrekt systeem van fortificaties en grondwallen die zich uitstrekten over de hele breedte van Jutland. De verstevigde wal vormde de militaire verdedigingslinie en diende tegelijkertijd als handelslijn en tolgrens. Aan de kop van deze linie lag Haithabu, de belangrijkste stad van de Vikingen met handelsbetrekkingen tot in het Midden Oosten.

De overblijfselen van deze historische landsgrens liggen tegenwoordig vergeten en verlaten op Duits grondgebied. De rijke geschiedenis van de wal is nog diep geworteld in het Deense bewustzijn, maar betekent niets voor de huidige omwonenden.

Met het verkrijgen van UNESCO erfgoed status, gaat de Danevirke een nieuwe periode in. Het verder vergraven en doorsnijden van de linie is niet meer toegestaan en de aarden wallen gelden nu als monument. Maar hoe verhoudt een monument zich in een landschap waarin het geen betekenis heeft? Bureau B+B samen met Paul de Kort ontwikkelde een strategie om de Danevirke weer op te nemen in het collectieve geheugen. Het bouwen van een mentaal landschap.

Met het uitbrengen van de historische roman “Yggdrasil, Asgard und Vanaheim” worden de op het eerste gezicht onbeduidende grondwallen geplaatst in de context van een rijke geschiedenis. De roman verhaalt over machtige Viking koningen, verre reizen, heldendaden en liefdesintriges tegen de achtergrond van Haithabu en de Danevirke. Het is geen fictie, deze verhalen hebben zich echt afgespeeld. Door de verhalen door te geven in boekvorm gaat de geschiedenis van de 35 kilometer lange linie leven, en wordt zij “ingeplugd” in het geheugen en de belevingswereld van omwonenden en bezoekers. Een mentaal waardevol landschap is herboren.

Op de plekken waar de verdedigingswal tegenwoordig is doorsneden markeert een groot gietijzeren rooster de “Yggdrasil route”. Langs deze route is de hele linie te bewandelen, en met het boek in de hand wordt de geschiedenis een belevenis. De route voert van Haithabu langs fortificaties, muren en nieuw toegevoegde besloten tuinen met een heilige Taxus boom – “Yggdrasil” volgens de Vikingen. Deze tuinen horen bij de wijken en dorpen rond de wal, en vormen de podia van vertellingen en moderne rituelen.

In het voorjaar lichten de koppen van de wal rond de gietijzeren roosters op, in een explosie van bloeiende bloemen en kruiden. Tussen de in gietijzer gesmede Vikinggedichten zitten zaden verborgen van planten en kruiden die in de Vikingtijd werden gebruikt in de keuken of als medicijn. Eén keer per jaar smeden zij de tegenwoordig gefragmenteerde Danevirke linie wederom aaneen tot een lijn van ongekende bloemenpracht.

  • Locatie: Am Haddebyer Noor, Busdorf, Duitsland
  • Concept: 2010