Bruggen Blaricummermeent

De bruggen vormen een familie en worden gezien als een verlenging van de hoofdwegenstructuur. Ze refereren aan de kronkelige infrastructuur van Blaricum en liggen met hun eigen structuur in het landschap. Hierdoor ontstaan bruggen die zowel recht als gebogen zijn en zowel haaks als diagonaal de rivier oversteken. Om dit verlengen van de wegen te benadrukken is gekozen voor een simpel wegdek en een beeldbepalend hekwerk.
Het hekwerk is als een tak vormgegeven, verwijzend naar de hagen die beeldbepalend zijn voor Blaricum en ook De Blaricummermeent. Veel aandacht is gegaan naar het ontwikkelen van een hekwerkelement dat door het te spiegelen en te draaien in samenspel een gevarieerd en los beeld geeft. Een organisch element dat de voetganger begeleidt in zijn oversteek.

  • Locatie: Deltazijde, Blaricum, Netherlands
  • in uitvoering:
  • Opdrachtgever: Gemeente Blaricum
  • Partners: LoosvanVliet