Aldenhofpark Hoensbroek

Aldenhofpark Hoensbroek

Krimp heeft soms ook voordelen: In Hoensbroek maken leegstaande gebouwen plaats voor een nieuw park. Buurtbewoners spelen een belangrijke rol bij het transformatieproces. Het resultaat is sociaal en duurzaam.

Transformatie
Hoensbroek krimpt. Door het dalende inwonertal kwamen vlakbij het centrum een aantal portiekflats en een schoolgebouw leeg te staan. De sloop van deze gebouwen maakte het mogelijk om een nieuw stadspark te ontwikkelen: Het Aldenhofpark. Het park geeft een kwaliteitsimpuls aan de probleemwijk. De transformatie van woonbuurt naar park verloopt geleidelijk. Tijdens het transformatieproces zorgen verschillende bewonersactiviteiten voor betrokkenheid en bekendheid.

Participatie
Het Aldenhofpark komt tot stand voor de bewoners, maar ook met de bewoners. Tijdens ateliersessies aan het begin van het planproces konden omwonenden meedenken. De wensen en ideeën die hieruit voortkwamen zijn meegenomen in het ontwerp. ‘Groen en dorps’ waren de sleutelwoorden. Tijdens het transformatieproces organiseerde Buitenom verschillende activiteiten. Bewoners maakten kleurrijke windzakken en hingen die in masten in het park. Er is een bijenhotel gebouwd en schoolkinderen plantten bomen. Alle activiteiten zijn gericht op sociale samenhang en duurzaamheid. De buurtbewoners zijn mede verantwoordelijk voor dit stukje stad en daar zijn ze trots op.

Park en schoolplein

Het parkontwerp is gebaseerd op de bijzondere Zuid-Limburgse geologie. In de aardkorst zitten verticale breuken, waardoor sommige delen omhoog schuiven en andere omlaag. Zo ontstaan terrassen, of scheggen. Het bestaande hoogteverschil in het park wordt versterkt door kunstmatige scheggen met wisselende hoogtes. De scheggen creëren verschillende ruimtes voor uiteenlopende functies. Dwars door het park lopen doorgaande fietspaden, zodat er altijd levendigheid is. Het park wordt afgebakend door een rij levensloopbestendige woningen en een wijkgebouw. In het wijkgebouw zit onder andere een basisschool en een kinderdagverblijf. Het schoolplein ligt aan de voorkant van het gebouw en is direct verbonden met het park: De doorgaande weg die vroeger voor het gebouw langsliep is opgeheven. Het gebouw heeft ook twee afsluitbare binnenhoven. Hier bevinden zich de entrees en de buitenruimte van het kinderdagverblijf.

Duurzaamheid
In het park zijn zoveel mogelijk hergebruikte materialen toegepast. De klinkers komen uit een straat uit de buurt. De hekken om het schoolplein zijn gemaakt van balkonhekken van gesloopte woningen. Regenwater kan makkelijk in de bodem infiltreren. Een overschot aan water komt terecht in een waterpartij op het laagste punt van het park. In het geval van extreme wateroverlast zit er in de vijver een overstort naar het riool. Waardevolle bomen zijn behouden. Voor de nieuwe beplanting is gekozen voor inheemse soorten. Wegens het grote succes van het bijenhotel, is besloten om het park in te zaaien met bloemen en planten die aantrekkelijk zijn voor bijen.

Fotografie: Frank Hanswijk

  • Locatie: Aldenhofstraat, Hoensbroek, Netherlands
  • in aanbouw: 2011-2016
  • Opdrachtgever: gemeente Heerlen
  • Kosten: 3.500.000,-
  • Oppervlakte : 6,5 ha
  • Partners: Buitenom ontwerp openbare ruimte

2012 - A liveless area in decline

Aldenhofpark Hoensbroek

2017 - A green neighborhood centre, stregthening social coherence

Hoensbroek before the transformation

Hoensbroek after the transformation

The park design is based on the particular geology of the province of South Limburg.

Aldenhofpark Hoensbroek

The inspired design creates skegs and terraces

New terraces dealing with polluted ground structures

Terraces create different spaces

Aldenhofpark Hoensbroek

Together with the design based on the natural geology of the area the park consists of terraces and skegs

Planning through participation

In order to create a new neighborhood hub residents were closely involved in the planning process

Aldenhofpark Hoensbroek

Demolishment of buildings as start of the transformation

Initiating community activities by involving all generations

Self-made wind vanes by residents during communal design workshops

Aldenhofpark Hoensbroek

All generations park

All generations park

Aldenhofpark Hoensbroek

A bee-hotel was built and schoolchildren planted trees.

Teaching sustainability

Integrated new school

School, day care and community centre all in one new building integrated in the park