Woonlandschap

Verdere verstedelijking maakt integratie van stad en landschap noodzakelijk. Een landschappelijke benadering zoomt uit naar hogere schaalniveau’s en plaatst de stad in een regionale context van bodem, water, ecologie, infrastructuur en occupatiepatronen. Het ontwerp van de stad houdt rekening met natuurlijke processen en voorkomt zo overstromingen, oververhitting en andere problemen. Bij het ontwerpen van nieuwe woongebieden vouwen we de nieuwe bebouwing om patronen en elementen uit het oorspronkelijke landschap heen. Op deze manier versterkt de stedenbouw het bestaande landschap, in plaats van het te verzwakken. Omdat het Nederlandse cultuurlandschap zeer gevarieerd is, levert onze aanpak unieke, karaktervolle wijken op.