Stedelijke transformatie

Wij zijn niet alleen vormgevers van plekken: we regisseren daarnaast ook het proces in tijd en ruimte. Het proces heeft een open einde, we maken een plan zonder vastomlijnd eindbeeld. Eerst activeren wij het publieke domein. We verbeteren de toegankelijkheid en geven mensen een aanleiding om het gebied te bezoeken. Investeren in de openbare ruimte werkt als een katalysator voor de herontwikkeling van stedelijke gebieden. De openbare ruimte is het raamwerk waarbinnen het programma zich geleidelijk en flexibel kan ontwikkelen. Het raamwerk plaatst de locatie in een ruimere context van netwerken, structuren en tijd. Stedelijke herstructurering gaat over het verbinden van mensen en plekken. Ruimtelijk ontwerp schept hier de voorwaarden voor.