Spooronderdoorgang Limmel – Nazareth

Spooronderdoorgang Limmel - Nazareth

Een nieuwe spooronderdoorgang verbindt de wijken Limmel en Nazareth. Fietsers en voetgangers kunnen nu via een aantrekkelijke en veilige route naar het winkelcentrum.

Verbinding
De Maastrichtse wijken Limmel en Nazareth krijgen samen een nieuw winkelcentrum. Om het centrum voor iedereen goed bereikbaar te maken, is een spooronderdoorgang gerealiseerd. De ongelijkvloerse spoorbrug vervangt een gelijkvloerse spoorovergang met slagbomen. Met een lange luie bocht worden de bewoners van Nazareth via een rotonde op een logische manier naar Limmel geleid.

Brug

De spoorbrug heeft een asymmetrische opzet. De brug lijkt zichzelf te dragen aan de noordzijde en te leunen op de kerende wand aan de zuidzijde. Het spoordek heeft een randafwerking die de liggers ‘slanker’ doen lijken. Hierdoor wordt de brug niet benadrukt maar de verbinding. Aan de zuidzijde van de brug wordt het hoogteverschil opgevangen door een betonnen kerende wand met een trap. Beiden zijn afgewerkt in natuursteen dat aansluit bij de omgeving.

Onderdoorgang

Er loopt een breed voetpad onder de spoorbrug door met een aftakking richting de entree van het winkelcentrum. Dankzij een vide tussen de liggers treedt er daglicht onder de liggers toe. Dit vergroot de sociale veiligheid in de tunnel. Michiel Kluiters verzorgde de kunstwerken op de wanden van de onderdoorgang. Het werk verbeeldt het bijzondere verbindende karakter van de spoorbrug.

  • Locatie: Kasteel Liebeekstraat, Maastricht, Nederland
  • Gerealiseerd: 2015
  • Opdrachtgever: Gemeente Maastricht
  • Partners: Michiel Kluiters
Spooronderdoorgang Kanjelzone Maastricht

A roundabout and a long, easy bend naturally lead the people of Nazareth to Limmel.

Spooronderdoorgang Limmel - Nazareth

Natural stone, matching the surroundings

Spooronderdoorgang Limmel - Nazareth

Between the beams is an open space, allowing daylight to penetrate.

Spooronderdoorgang Limmel - Nazareth

Pedestrians are guided to the shopping centre by a broad footpath.

Spooronderdoorgang Limmel - Nazareth

Michiel Kluiters created the artwork on the walls of the underpass.