Sluis Eefde

L072-20170619-overview

Het monumentale sluizencomplex bij Eefde krijgt een tweede kolk. Bureau B+B ontwerpt het bediengebouw en maakt het landschapsplan.

Uitbreiding
De sluis bij Eefde verbindt de IJssel met het Twentekanaal. Om de bereikbaarheid te vergroten en Twente een economische impuls te geven wordt er een tweede sluiskolk bijgebouwd. Het DBFM-contract hiervoor is gegund aan de aannemerscombinatie Lock to Twente, bestaande uit TBI PPP (expertise en kapitaal), Mobilis|TBI (civiele techniek) en croonwolter&dros (elektrotechniek). Bureau B+B is als ontwerper bij het project betrokken.

Monumentaal ensemble
De Heftorens, Sluiskolk en het Oude gemaal uit 1933 zijn rijksmonumenten. Het bediengebouw uit 1990 wijkt qua vorm, positie en materialisatie sterk af van dit monumentale ensemble en heeft daardoor een negatieve uitstraling op het geheel . Bovendien voldoet het niet aan de eisen voor toekomstig gebruik. Het projectteam grijpt deze mogelijkheid aan om een nieuw bediengebouw te ontwerpen dat beter aansluit op het monumentale karakter van het sluizencomplex.

Duurzaamheid
Het nieuwe bediengebouw zorgt ook voor verbetering op het gebied van duurzaamheid en de werkomstandigheden van het sluispersoneel. Het gebouw wordt geheel energieneutraal door slimme toepassing van zonnepanelen. De panelen worden zo in het ontwerp geïntegreerd dat ze niet contrasteren met de rijksmonumenten. Damwanden en meerpalen die verwijderd worden bij de uitbreiding van het sluizencomplex, zullen worden hergebruikt in het gebouw en de inrichting van de buitenruimte.

  • Locatie: Kapperallee, Eefde, Nederland
  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
  • Partners: TBI PPP, Mobilis|TBI, croonwolter&dros