Oostenlijk Centrumgebied Arnhem

Aan de rand van het stadscentrum, ten oosten van de John Frostbrug, ligt aan de Rijn een gebied dat zich vanaf de achttiende eeuw heeft ontwikkeld tot een industriële uitloper van Arnhem, een bonte verzameling van gebouwen zonder noemenswaardige samenhang. Bureau B+B is gevraagd een Nota van Randvoorwaarden samen te stellen: een stedenbouwkundig casco waarmee de gemeente de regie kan voeren over de transformatie van het gebied.

Het plan is gebaseerd op een brandingonderzoek, waarbij de industriële signatuur gecombineerd met een sfeer van ondernemen en creatieve broedplaatsen als wenselijk toekomstbeeld uit de bus kwam. Het daadwerkelijke programma voor de nieuwe wijk bestaat echter voor nog geen tien procent uit ateliers en atelierwoningen. Om toch de gewenste sfeer te bereiken, is het essentieel dat de brand het leidend motief wordt op alle schalen: én in de stedenbouw, én in de architectuur én in de inrichting van de buitenruimte.
Ruimtelijk gezien is het Oostelijk Centrumgebied een patchwork van deelgebieden met elk een eigenzinnige, specifieke sfeer, die in de Nota van Randvoorwaarden is versterkt. Elk deelgebied heeft in het plan een eigen configuratie van bebouwingseenheden of een verzameling van configuraties. De informele buitenruimte verbindt de deelgebieden en maakt het mogelijk te dwalen.

In deelgebied Rijnwijk bijvoorbeeld, aan het water, is de stedenbouwkundige typologie van het fabriekscomplex als uitgangspunt genomen. Grote volumes afgewisseld met kleine, fijnmazige bebouwing rond een gemeenschappelijke ‘binnenplaats’. De bebouwingseenheden hebben verschillende dakvormen die refereren aan oude industriële fabrieksgebouwen. De compositie van verschillende configuraties en dakvormen vormen als coulissen de nieuwe skyline van Arnhem aan de Rijn.

  • Locatie: Westervoortsedijk, Arnhem, Netherlands
  • Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
  • Oppervlakte : 39 ha