Leegte verkennen in Harderwijk

Vacancy in Harderwijk

Bureau B+B onderzoekt de toekomst voor stedelijke centra. Wij zullen een praktische strategie ontwikkelen voor de herontwikkeling van stedelijke centra die kampen met leegstand. Tijdens een interactief proces koppelen we nieuw programma aan bestaande ruimte. We brengen de mogelijkheden in kaart, zoals Nolli in de achttiende eeuw voor Rome deed. Vervolgens ontwerpen we nieuwe bouwstenen voor de binnenstad, voortbordurend op “The Pattern Language” van Christopher Alexander.

Toekomstbestendige Binnenstad
Bureau B+B anticipeerde in de afgelopen 40 jaar met haar ontwerpen van de openbare ruimte steeds op de veranderende rol van de Nederlandse binnensteden. Ook nu weer werken wij aan een herijking van de stadscentra. Traditionele winkelstraten hebben het moeilijk, onder andere door de opmars van het online winkelen. Dit leidt tot een functionele homogeniteit maar ook aan verlies aan betekenis en levendigheid. Oplossingen moeten samen met de gebruiker gevonden worden. Kleinschaligheid, tijdelijkheid en aanpassingsvermogen zijn hierbij cruciaal. De ontwerper tekent in deze situatie geen eindbeelden, maar regisseert het proces.

Harderwijk
De grootste leegstand is te vinden in de centra van kleinere steden buiten de Randstad. Daarom richt Bureau B+B zich tijdens dit onderzoek op Harderwijk. Het onderzoek start met een inventarisatie van referentieprojecten via het open source netwerk ‘The City at Eye Level’. Vervolgens verblijven we een week in Harderwijk, om de stad intensief te ervaren en contacten te leggen met bewoners. Wij stellen een team samen van beleidsmakers, locale vertegenwoordigers en verschillende experts, waaronder Nel de Jager. We brengen alle wensen en mogelijkheden in kaart. Tenslotte koppelen we samen met burgers, ondernemers en eigenaars nieuw programma aan bestaande ruimte.

Nolli kaart
De ruimtelijke analyse richt zich op het in kaart brengen van bestaande kwaliteiten en nieuwe mogelijkheden. Deze kaart baseren wij op de beroemde Nolli-kaart van Rome, waarop niet alleen de openbare ruimte staat aangegeven, maar ook de publiek toegankelijke binnenruimtes. Aan de Harderwijkse Nolli-kaart voegen we de actuele leegstand toe, om zo de mogelijkheden voor nieuw programma inzichtelijk te maken.

The Pattern Language
De Nolli-kaart is het uitgangspunt voor een zoektocht naar de principes en structuren die de kwaliteit van de binnenstad bepalen. We geven hiermee een eigentijdse aanvulling op “The Pattern Language” van Christopher Alexander. The Pattern Language is een handboek uit 1977 dat op alle schaalniveaus principes beschrijft voor het creëren van ruimtelijke kwaliteit. Op deze manier ontwikkelen we nieuwe bouwstenen waarmee stedelijke centra zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

  • Locatie: Binnenstad, Harderwijk, Nederland
  • Onderzoek: 2016
  • Opdrachtgever: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Partners: Gemeente Harderwijk, Nel de Jager, Rudy Uytenhaak, The City at Eye Level