Kulturquartier Bocholter Aa

Kubaai Bocholt urban transformation

Tussen het centrum van Bocholt en de Aa See ligt een vergeten industriegebied. Het heeft veel verborgen kwaliteiten: de rivier de Aa, industrieel erfgoed en een textielmuseum. Bureau B+B en SeARCH maakten een stedenbouwkundig raamwerkplan en een uitwerking van de openbare ruimte met enkele bruggen voor de eerste fase om het gebied te transformeren tot een levendig kultuurkwartier.

Industrieel erfgoed
Bocholt is een oude textielstad. Langs de rivier de Aa ontstond hierdoor een industrielandschap met sheddaken, baksteenmuren, schoorstenen en productierelicten. De rode bruine baksteen, paden, spoorbrug en dakpannen staan in contrast met de groen uitgeslagen stalen kantwallen, hagen en bomen.
Uitgangspunt is het behoud en doorontwikkeling van de sfeer, karakter, de schaal en maat, behoud van gebouwde relicten en de begroeiing. De benadrukking van variatie als wel continuiteit maakt het een vorm van radicale contextuelisme zoals Charles Jencks aanhaalt in essay ‘Contextuel Counterpoint’.
Het gebied moet op de eerste plaats worden herontdekt door de bewoners van Bocholt. De rauwheid van het gebied en zijn geschiedenis mag ontdekt worden, in al zijn glorie en met al zijn ongemakken. Daartoe worden in de begin fase investeringen gedaan om het gebied te ontsluiten en toegankelijk te maken voor voetgangers en fietsers.
Langs de rivier de Aa worden paden en een onderdoorgang aangelegd van het centrum naar de Aa See. Twee nieuwe bruggen en transformatie van de bestaande spoorbrug verbinden de noord- en de zuidoever. De oevers van de Aa worden ingericht als publiek park.

Activeren
Er wordt een identiteitsverandering geïntroduceerd door de bestaande gebouwen open te stellen voor tijdelijke evenementen. Mensen worden verleid om het gebied te ontdekken.

Herontwikkelen
Tenslotte volgt een geleidelijke transformatie met nieuw programma. De muren en beeldbepalende relicten van oude fabriekshallen blijven behouden en vormen de kaders voor nieuwe ontwikkelingen zoals, woningen, cultuurprogramma en horeca. De pioniers die zich hier vestigen zullen het transformatieproces aanjagen. Er volgt meer woningbouw, een uitbreiding van het textielmuseum, een muziekschool en een Eventhalle.

  • Locatie: Industriestraße, Bocholt, Duitsland
  • In aanbouw: ongoing
  • Opdrachtgever: Stadt Bocholt
  • Oppervlakte : 35 ha
  • Partners: SeARCH

1955 - A bustling industrial side

Existing historical grid as abstract framework for transformation

Respecting the traces

Unraveling the genius loci

reusing parts of old buildings for residential functions

a park at the water

culture as instrument for place making

transforming old halls into walled courtyards with a hard perimeter

transforming halls into green islands with a soft perimeter

new connections - connecting city, neighbourhood and region

new interpretations of old atmospheres

Cleaning the water with natural vegetation

Bocholt Kubaai

improving accessibility, usability and ecological value of the water

new cycle paths reinforce the cycling infrastructure