Innovatiepool Turnhout als prototype voor de Vlaamse stad van de toekomst.

Innovatiepool Turnhout - Axonometry

Vlaamse steden zullen er in de toekomst heel anders uitzien dan nu. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), ook bekend als de ‘betonstop’. Hierdoor mag er vanaf 2025 nog maar heel beperkt worden gebouwd in het buitengebied. Vanaf 2040 moet alle nieuwbouw plaatsvinden binnen bestaande steden en dorpen. Veel inwoners maken zich zorgen over de vraag welk gevolg dit straks zal hebben voor hun woonkwaliteit.

In ondermeer dit interview voor de VRT pleit de Vlaams Bouwmeester Leo van Broeck ervoor om de verdichting van de bestaande dorpen en steden sterk af te laten hangen van de faciliteiten die de omgeving biedt. In zijn visie wordt een groot deel van de bouwopgave gerealiseerd doormiddel van grondgebonden woningen, maar mag er bijvoorbeeld rondom verkeersknooppunten zoals stations best meer de hoogte in gebouwd worden. Daarbij wil hij ontwikkelaars graag de ruimte bieden voor intensieve bebouwing met een goed economisch perspectief, maar dan moeten zij ook verantwoordelijkheid dragen voor een hoogwaardige groene- en openbare ruimte.

Pal naast het station van Turnhout wordt een intensief stuk stad gerealiseerd dat een zeer representatief voorbeeld is van hoe dit toekomstbeeld er concreet uit zou kunnenzien. Naar ontwerp van Bureau B+B en B-Architecten wordt een voormalig industrieterrein getransformeerd tot ‘De Innovatiepool’ met, voor Vlaanderen, uitzonderlijk hoge dichtheden. Doel van het project is de ontwikkeling van een ‘Innovatiepool voor Life Science en Global Care’. Dit betekent dat nieuwe wijk ruimte biedt aan innovatieve projecten rond zorg en wonen. Zo worden er naast grondgebonden woningen en appartementen ook aangepaste woningen en aanbieders van zorg geïntegreerd in de wijk.

Ruimtelijk voegt het gebied zich naar het Turnhoutse patroon van pleinen, straten en achterpaden, maar voegt daar publieke tuinen, gaanderijen en binnenplaatsen aan toe. Op deze manier wordt de wijk optimaal geschikt gemaakt voor zowel jong als oud. Midden in de wijk ontstaat een nieuw plein met een grootstedelijke allure als aanwinst voor de hele stad.

  • Locatie: Turnhout, Belgium