Geerpark Vlijmen

Geerpark Vlijmen zet in op het predicaat ‘meest duurzame wijk van Nederland’. Het plangebied, waar ca. 800 nieuwe woningen worden gebouwd, is bestempeld tot ‘excellent gebied’. In de excellente gebieden wordt ervaring opgedaan met vernieuwingen die zowel technisch, organisatorisch of financieel van aard kunnen zijn om energieneutraal te kunnen bouwen. De resultaten van deze vernieuwingen worden verzameld en verspreid in een kennis- en leertraject. Geerpark is een uniek nieuw woonmilieu voor Vlijmen. Het ruimtelijk concept legt de structuur vast en werkt als een kapstok voor de ambities zoals duurzaamheid, biodiversiteit, waterhuishouding, programma, variatie in woonvormen en ontwikkelmogelijkheden, mobiliteit en architectuur.
De ruimtelijke structuur, het skelet van Geerpark, biedt de mogelijkheid om nieuwe voortschrijdende inzichten ten aanzien van de ambities gedurende de ontwikkeling van Geerpark toe te passen. De structuur ligt vast maar is flexibel in invulling. In Geerpark wonen mensen straks aan een groene waterslinger. De bindende werking van de waterslinger staat symbool voor de collectiviteit die de wijk in potentie heeft. Een groene ruimte vormt het hart van de wijk. De buurten hebben een omvang en ordening die uitnodigt tot sociale cohesie en collectieve activiteiten mogelijk maakt.
In noord-zuidrichting is, geïnspireerd op de houtwalstructuur uit het verleden, een lijnvormig boomstructuur toegevoegd. De bomen onderstrepen het lineaire karakter van het landschap. Iedere lijn kan bestaan uit een onderscheidende boomsoort met een specifieke ecologische waarde. Het versterkt zowel de identiteit van de stroken onderling als de ecologische waarde van de gehele wijk.
Het masterplan gaat uit van drie onderscheidende woonmilieus. Langs de waterslinger ligt een reeks van hoven. De hoven vormen herkenbare eenheden die zich onderscheiden van de overige bebouwing. Tussen de hoven liggen stroken met individuele bebouwing. De stroken zijn bescheiden van omvang en hebben zo een plezierige schaal. Op twee plaatsen in het plan is gestapelde bouw voorzien. De gestapelde bouw is kleinschalig en heeft een dorpse uitstraling. Geerpark is een Brabantse wijk met een Brabantse signatuur. De signatuur refereert naar de Brabantse traditie (landelijke bebouwing) maar is vooruitstrevend, gericht op innovatie van duurzaamheid en architectuur.

link: www.geerpark.nl

  • Locatie: Mortelweg, Nieuwkuijk, Netherlands
  • in uitvoering: 2015
  • Opdrachtgever: Gemeente Heusden & Stichting Woonveste
  • Oppervlakte : 40 ha
  • Partners: vanaf 2009 i.s.m. Loos van Vliet