Fluvial Garden, Almere

Ontwerpstrategie
Almere Hout is een wijk in ontwikkeling, uiteindelijk bedoeld voor 30.000 woningen. Bureau B+B ontwikkelde een ontwerpstrategie, waarin archeologische vindplaatsen de stedenbouwkundige structuur bepalen. Om de bodemschatten voor de toekomst te bewaren, blijven deze plekken onbebouwd. Het worden stadstuinen, waar de stad zich omheen voegt.
Een slingerend lineair park met populieren verbindt alle stadstuinen tot een 37 kilometer lange expositie. De tuinen liggen in een denkbeeldig alfabetisch raster. De letters corresponderen met een lexicon van archeologische begrippen.
De stadstuinen bepalen de identiteit en de structuur van de nieuwe wijken. De ontwerpstrategie start met de aanleg van honderd boomkwekerijen op de vindplaatsen. In iedere kwekerij groeit een collectie bomen van één soort. De bomen worden later uitgeplant en geven de wijken een eigen identiteit.

Voorbeeldtuin
De uitgewerkte voorbeeldtuin ligt in de F-zone. Het is de F van ‘Fluvial Garden’. Fluvial betekent ‘door stromend water gevormd’. Het stromende water verbindt alle woningen en bewoners. Door een systeem van berging, infiltratie en afvoer van regenwater zijn alle woningen in de woonwijk verbonden met de stadstuin. Diverse soorten wilgen, een ‘natte’ boomsoort, worden gebruikt. De woningdichtheid neemt naar de stadstuin toe. Een gesloten bebouwingsrand van patiowoningen geeft de tuin een besloten geheimzinnige sfeer. Slechts twee smalle stegen geven toegang tot de tuin.
Het hemelwater van de daken vult de waterspeelplaatsen. Vervolgens stroomt het water naar de Fluvial Garden. De woningen liggen hier aan een watertuin met watercypressen en ‘stepping stones’ in de vorm van leliebladeren. Bij zware regenval staat het water zo hoog dat alle ‘stepping stones’ ontoegankelijk zijn en de tuin geen collectieve ruimte meer is, maar het exclusieve domein van de bewoners.

  • Locatie: Almere, Netherlands
  • Winnend ontwerp Ymere Stimuleringsprijsvraag 2005: 2005
  • Opdrachtgever: Ymere Woningcorporatie
  • Oppervlakte : 37 km
Fluvial Garden Almere

archeological sites define the urban lay-out.

Fluvial Garden Almere

After the construction of the neighborhood is finished, the trees are spread out along the streets, giving each neighborhood their own identity.

Fluvial Garden Almere

A winding linear park joins all the town gardens into a 37 kilometer long exposition.

Fluvial Garden Almere

All houses are connected to the garden by a system of storage, infiltration and discharge of rainwater.

Fluvial Garden Almere

After heavy rains, the water rises so high that the stepping stones are under water.