De Kern Verbonden, Den Haag

Na bijna dertig jaar maakt Bureau B+B een update van het beroemde plan ‘De Kern Gezond’. De economische en maatschappelijke omstandigheden zijn veranderd, maar de stad vraagt nog steeds om samenhang, identiteit en kwaliteit.

De Kern Gezond
In 1987 ontwierp Bureau B+B ‘De Kern Gezond’ in Den Haag, een masterplan voor de herinrichting van de binnenstad. De visie is gebaseerd op vijf sfeerlijnen, met elk hun eigen ruimtelijke karakter. De hartlijn verbond de verschillende zones. Elke sfeerlijn kreeg een herkenbare identiteit, zodat de binnenstad tot een samenhangend geheel werd gesmeed.

De Kern Bijzonder
In 2016 maakt de Gemeente Den Haag een vervolg op de Kern Gezond: de Kern Bijzonder. De ruimtelijke sfeerlijnen worden aangevuld met vijf sfeergebieden die een functionele, economische eenheid vormen. De hartlijn wordt getransformeerd tot een voetgangervriendelijk gebied; auto’s en trams worden grotendeels omgeleid. Bureau B+B onderzocht de betekenis van de hartlijn in de nieuwe situatie en maakte een schetsontwerp voor de herinrichting.

De Kern Verbonden
Door het beste uit de twee concepten samen te voegen ontstaat een visie waarin de sfeergebieden uit de Kern Bijzonder zich ontwikkelen rondom de sfeerlijnen uit de Kern Gezond. De hartlijn verbindt alle sferen. Een groot deel van de publiekstrekkers van de binnenstad ligt vlakbij, of zelfs aan de hartlijn. Het uitzonderlijk brede profiel biedt voldoende ruimte voor een prettige route langs deze pleinen en monumenten. De hartlijn wordt ‘The Best Of’ route van Den Haag.

Shared Space Boulevard
Het terugdringen van het autoverkeer maakt het mogelijk om van de hartlijn een shared space boulevard te maken. In deze shared space maken de fiets, het openbaar vervoer en het bestemmingsverkeer gezamenlijk gebruik van een subtiel aangeduide middenloper. Daarnaast ontstaan royale zijlopers voor voetgangers. De hartlijn wordt getransformeerd van een ruimte voor ontsluiting naar een ruimte voor flaneren en verblijven.

Volwaardige pleinen
Op de plekken waar de hartlijn pleinen kruist, is de vormgeving van de straat op dit moment dominanter dan de vormgeving van de pleinen. De pleinen zijn hierdoor ondergeschikt geraakt.
In de voorgestelde situatie worden de pleinen niet versnipperd door de rijbanen, maar loopt de rijloper ingetogen over het plein. De pleinen vullen de hele ruimte en presenteren zich op de route van de hartlijn.

  • Locatie: Rijnstraat, Den Haag, Nederland
  • Visie: ongoing
  • Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

Reconnecting the elements of the Inner City of Den Haag

De Kern Gezond 1987

From feeling lost to the Vision of "De Kern Bijzonder 2017"

Vision for Spui until Lange Voorhout

The Heartline will reconnect the fragmented parts of the inner city

Spatial clarity and cohesion through timeless design for the "Parliament Square"

The "Parliament Square" today and in the new vision

The new vision for the "Parliament Square"

"De Plaats" as a spatial ancorpoint in the city

"De Plaats" today and in the new vision

The new vision for "De Plaats"

Minimizing traffic space, maximizing public space on the "Lange Voorhout"

The "Lange Voorhout" today and in the new vision

The new vision for the "Lange Voorhout"