Landgoed de Groote Schere

Landgoed de Groote Scheere

Zoals bij veel landgoederen in Nederland was ook de eigenaar van De Groote Scheere gedwongen naar nieuwe manieren te zoeken om zijn landgoed in stand te houden. De bossen kostten geld, de landbouw stond onder druk. In 2003 kreeg Bureau B+B van toenmalig Fortis Vastgoed Landelijk de opdracht een visie en een beeldkwaliteitplan te maken voor wonen op het landgoed. In deze visie werd nieuwbouw genoemd als een van de economische dragers.
De Groote Scheere onderscheidt zich door een eenvoudige en bescheiden bebouwing in een zeer gevarieerd cultuurlandschap. Bossen, essen, beekdalen, retentiegebieden en veenpolders wisselen elkaar af. De ambitie uit de beginperiode van het bureau om landschapsarchitectuur architectonisch te benaderen, komt in dit project het duidelijkst naar voren.

Tien nieuwe woningen staan op de mooiste en landschappelijk meest betekenisvolle plekken. Op de belangrijkste routes over het landgoed zijn vanuit verschillende standpunten steeds één of twee woningen waarneembaar. De gebouwen zijn dus niet zorgvuldig ‘weggemoffeld’ in het groen, maar staan op prominente zichtlocaties op het 800 ha grote landgoed. Hun positionering en uitstraling maken het landgoed als één geheel herkenbaar.
Het bureau ontwierp casco’s met een inhoud variërend van 375 m³ tot 1000 m³, zonder een afgebakende tuin. Als basis voor elke woning is de karakteristieke vormverhouding van hallenboerderijen als uitgangspunt gekozen

Voor de overige onderdelen is vrijelijk geput uit de oude gebruiken van de streek: een wolfseind als onmogelijke zitplaats voor heksen, wisselende gevelhoogten aangepast aan de verschillende boerderijdieren of een weg door de zijkant van de schuur voor laden en lossen. Het meest bijzondere onderdeel, het dak met een verhouding van een kwart tot driekwart deel van de gevel, plooit zich naar het landschap op de locatie en dramatiseert dit. Deze plooiing is tegelijk het erf waar de bewoners vrij spel hebben en diverse functies zijn ondergebracht. De woningen zijn familie van elkaar, maar verschillen onderling. Het akkerhuis bijvoorbeeld is een smalle woning langs een kavelsloot, het grenshuis overbrugt een hoogteverschil, het riethuis ligt te midden van uitgestrekte rietlanden en is te bereiken via een hoge loopbrug en het beekhuis wordt doorsneden door een waterloop
Bureau B+B ontwierp de pilotwoning, het ‘entreehuis’, dat in 2009 werd opgeleverd. Het bouwwerk markeert het einde van een oud veenlintdorp en het begin van het landgoed. Indeling, vormgeving en materialisatie van de woning zijn geïnspireerd op de historische bebouwingsprincipes van de boerderijen op het landgoed. Het gebouw heeft een strakke lijnvoering en doet denken aan een eenvoudige schuur. Woning en erf bestaan uit één materiaaltype, zodat beide in een lange smalle strip met elkaar lijken te versmelten. Door het aanwezige kleine hoogteverschil ligt het houten terras net boven het landschap en wordt afbakening van de privéruimte overbodig
Luiken spelen een belangrijke rol in het gevelbeeld: ze klappen naar boven open en fungeren zo ook als zonnescherm. Zwarte, kierende plankdelen als gevelbekleding zorgen voor een bijzondere lichtinval. Het riet op het dak helt niet, zoals gebruikelijk, over de buitenmuren heen, maar ligt verzonken in het dak. Door het flexibele casco van de woning ontbreken de muren in de binnenruimte, waardoor er sprake is van één grote ruimte. Midden in de grote open ruimte hangt, volgens het principe van een oude hooizolder, de bovenverdieping. De binnenruimte wordt ingericht naar wens van de toekomstige bewoner

  • Locatie: Holthonerweg, Holthone, Netherlands
  • Pilotwoning uitgevoerd: 2002 - 2009
  • Opdrachtgever: ASR Vastgoed Landelijk
  • Oppervlakte : 800 ha
Landgoed de Groote Scheere

Ten new homes are located at the most attractive, and in landscape terms most meaningful spots of the estate.

Landgoed de Groote Scheere

The spatial arrangement, design and materialization of the home were inspired by the underlying historical principles of development of the farms on the estate.

Landgoed de Groote Scheere

With its uncluttered lines, the building resembles a simple barn.

Landgoed de Groote Scheere

Shutters play an important role in the façade’s appearance: they open upwards and thus also function as awnings.