Stadspark Kerkrade

Stadspark Kerkrade

Het Stadspark in Kerkrade is gerenoveerd. In de loop der tijd was het park verrommeld. Vervuilde grond creëerde een extra uitdaging. Bureau B+B verplaatste de hertenweide en transformeerde een steilrand naar een amfitheater. De paden zijn verlegd en een verdwenen beek stroomt weer door het park.

Renovatie
Het Stadspark in Kerkrade is aan het begin van de 20ste eeuw aangelegd in een klassieke Engelse landschapsstijl. Er zijn slingerende paden, waterpartijen, boomgroepen en een hertenweide. Een voormalige vuilstort op de locatie zorgt voor een flink hoogteverschil. Het Stadspark is een groene schakel tussen het centrum, de Gaiazoo, kasteel Erenstein en het omringende landschap. Door verschillende toevoegingen en vernieuwingen is het park in de loop der tijd verrommeld. Bureau B+B kreeg de opdracht om er weer een aantrekkelijk geheel van te maken.

Beek
Op de locatie van het Stadspark stroomde vroeger de Nierspringbeek. Door de vuilstort is deze beek ondergronds geraakt. Nu stroomt het water weer zichtbaar door het park. Op het hoogste punt van het ontspringt een ‘bron’, een fontein in een glooiend bassin met stapstenen. Vanuit de ‘bron’ stroomt het water in een goot van kasseien door het park heuvelafwaarts, over de terrassen van de stijlrand. Hoe verder de beek het park instroomt, hoe natuurlijker de waterloop. De beek mondt uit in een vijver op het laagste punt van het park. De beek is een verbindend element en een spelaanleiding. Tegelijkertijd reguleert het de afwatering van de omringende wijken. Bij hevige regen verandert de beek in een woeste stroom.

Ruimtelijke eenheid
Bureau B+B trof een opgeknipt stadspark aan in Kerkrade. Aan de ene kant blokkeerde de hertenweide de ruimtelijke eenheid, aan de andere kant een steile rand. De hertenweide krijgt een nieuwe plek en de stijlrand is getransformeerd van een obstakel naar een verblijfsplek. Natuurstenen randen creëren terrassen als een amfitheater. De dichte begroeiing is hier geopend, voor een doorzicht van hoog naar laag. Een nieuwe padenstructuur zorgt voor fysieke verbindingen. De entrees zijn duidelijker gemarkeerd, zodat het park een vanzelfsprekende route wordt tussen het centrum, de omliggende wijken en het landschap.

Vervuilde grond
De grond van de voormalige vuilstort is vervuild. Toen de vuilstort nog in gebruik was, werd het vuilnis steeds afgedekt met een laag grond voordat de volgende laag werd gestort. De bodem bestaat daarom voor 50% uit vuil en 50% grond. Hierdoor is de grond net schoon genoeg om niet gesaneerd te hoeven worden, maar wel te vies om af te graven. Het reliëf kon daarom alleen aangepast worden door ophoging. Het was een uitdaging om op deze manier aantrekkelijke glooiingen te creëren en tegelijkertijd zo veel mogelijk bomen te sparen.

Fotografie: Frank Hanswijk

  • Locatie: Stadspark, Kerkrade, Nederland
  • in aanbouw: 2014 - 2016
  • Opdrachtgever: Gemeente Kerkrade
Stadspark Kerkrade fontein

The brook springs in a ‘well’.

Stadspark Kerkrade study

During the years, the park had become disorganized. Bureau B+B relocated the deer park and transformed a steep ridge into an amphitheatre. The path structure has been altered

Stadspark Kerkrade

A vanished brook is now flowing through the park again.

Stadspark Kerkrade waterval

During heavy downpours, the brook turns into a raging rapid.

Stadspark Kerkrade

The deeper the brook flows into the park, the more natural the watercourse.

Stadspark Kerkrade hertenkamp

The deer park was relocated

Stadspark Kerkrade

The dense vegetation is opened up for a panoramic overview.

Stadspark Kerkrade

Due to pollution, the only way to adjust the relief, was to add soil.

Stadspark Kerkrade watergeul

The water flows into a cobble stone gutter through the park.

Stadspark Kerkrade

The new planting is colorful during each season.