Bureau B+B ontwerpt omvangrijk ontwikkelingsplan voor het Haagse stadshart.

Met de door het college vrijgegeven ontwerpen voor de Plaats en de kop van het Lange Voorhout is de eerste mijlpaal bereikt binnen het ontwikkelingsplan voor de openbare ruimte van de meest centraal gelegen pleinen reeks van Den Haag; de Hartlijn.

De route Spui, Buitenhof, Plaats en het Lange Voorhout wordt getransformeerd tot een volwaardig en uitnodigend stadshart waardoor de verschillende omliggende kwartieren van de binnenstad met het Hofgebied van het Binnenhof worden verbonden. Deze investering in de Hartlijn vormt hiermee het sluitstuk van de eveneens door Bureau B+B ontworpen herinrichting van de gehele binnenstad: de nota Kern Gezond uit 1987.

Door de uitbreiding van het voetgangersgebied ontstaat de kans om de oorspronkelijke opeenvolging van stedelijke ruimtes in ere te herstellen. Het doel is om de binnenstad klaar te maken voor de toekomst door voort te bouwen op de intrinsieke kwaliteiten van haar oorsprong; Het Buitenhof als stadspodium voor het Binnenhof, de Plaats als poort tussen het museumkwartier en het winkelhart en de Hofplaats als outdoor agora voor de het hart van de Democratie. Op basis van uitgebreid ruimtelijk en cartografisch onderzoek heeft Bureau B+B het stedelijk weefsel van de stad ontleed als een vorm van Stedelijke Anatomie. Het doel is om te komen tot ontwikkelingsvoorstellen voor het vergroten van de economische positie, oriëntatie, verblijfskwaliteit en leesbaarheid van de binnenstad.

Het Ontwerp voor de Plaats zorgt ervoor dat het plein als voetgangersgebied wordt verbonden met de Hofvijver en zal dienen als volwaardige entree van de reeks van stedelijke pleinen. De plein ruimte wordt door het afbuigen van het doorgaande verkeer flink vergroot. Verder wordt Plaats naast een horeca-plein ook een groen plein door toevoeging van bomen aan de randen en op het plein. Het standbeeld van Johan de Witt vormt bovenop een royaal nieuw stadspodium het markante middelpunt.

Bekijk het hele project hier: http://bplusb.nl/en/work/the-connected-core/

  • Locatie: Lange Voorhout, The Hague, Netherlands

"De Plaats" as a spatial ancorpoint in the city

Minimizing traffic space, maximizing public space of the "Lange Voorhout"

Spatial clarity and cohesion through timeless design for the "Parliament Square"