‘Winkelstraat de “coolste” plek van Hilversum’

De afgelopen weken ging Nederland gebukt een hittegolf. Vooral stedelingen hebben hieronder te lijden door de extreme opwarming van stenige straten, gevels en daken, een verschijnsel dat bekend staat als het urban heat island effect. Het gaat daarbij om warmte die avonds weer uitstraalt, waardoor deze plekken ook tijdens de nachten nauwelijks afkoelen. Het resultaat is dat de stad tot wel 15 graden warmer kan worden, en blijven, ten opzichte van het directe buitengebied. De negatieve effecten hiervan, zoals droogte, watertekorten, mislukte oogsten en gezondheidsproblemen tot en met sterfte aan toe , komen steeds meer in beeld. Toch staat de aanpak van hittestress nog onvoldoende op de politieke agenda.

Een van de meest effectieve oplossingen is het planten van bomen en beplanting in de stad. Bomen geven schaduw op zowel gevels als openbare ruimte, verdampen water in de lucht, binden co2 en produceren zuurstof. Bomen en vegetatie zorgen er bovendien voor dat de bodem minder opwarmt en beter doorworteld raakt waardoor deze het regenwater beter kan opnemen.

Planten van bomen en het toevoegen van groen in de stad ligt aan de basis van ons werkveld. Een extreme periode zoals afgelopen week is dan ook een goed moment om de performance van onze projecten uit het verleden te toetsen.

Toen we 25 jaar geleden werkten aan de herinrichting van de winkelstraat de Groest naar een plek met hogere verblijfskwaliteit, werd tijdens de omvorming van een autostraat naar een voetgangersgebied een dubbele rij grote bomen geplant. De hittekaart van Hilversum laat zien dat als gevolg daarvan de Groest als winkelstraat een van de drie koelste plekken in de binnenstad is geworden. De grote bijdrage die de plek aan de leefbaarheid van de stad levert geldt daarbij dus extra sterk tijdens perioden waarin deze het meest nodig is.

In Wenen geldt de recent door Bureau b+b getransformeerde Mariahilfer strasse als een van de belangrijkste openbare ruimtes in de stad. De winkelstraat annex stadsplein heeft een enorme aantrekkingskracht op stedelijk leven – ook op hete dagen. Een van de succesfactoren hierin zijn de reeds aanwezige Gleditisia’s. Dit bladerdak vormde de basis voor een multifunctionele stadsruimte die elk moment comfort biedt.

  • Locatie: Hilversum, Nederland