’t Zand – Leidsche Rijn

Voor een locatie in Het Zand , een uitbreidingswijk bij Utrecht, is B+B en buro Ketting gevraagd een plan te maken voor ongeveer 40 grondgebonden woningen: blok 3.3. Vanuit de overtuiging dat er een meerwaarde ontstaat op het gebied van woongenot wanneer de woningen integraal met het landschap ontworpen worden, werken we als landschapsbureau en architectenbureau samen.

Wat opvalt bij de reeds ontwikkelde woonblokken in Het Zand is dat het grootste deel van de directe woonomgeving verhard is, er is weinig groen te vinden, ook niet in de binnengebieden. Net als in veel uitbreidingsgebieden in Nederland is ook hier niets meer terug te vinden van het originele landschap. De binnentuinen worden gevuld door parkeerplaatsen, bergingen met schuttingen daartussen, afvalbakken, etc. De sfeer is rommelig, weinig romantisch, groen of verstild.

Uitgangspunt bij het ontwerp van blok 3.3 is om de binnentuin ook daadwerkelijk als tuin te ontwerpen. We willen een aantal bestaande bomen en de reeds aanwezige sloot, die aan takt op de sloten van het oude landschap, behouden. Om hier ruimte aan te geven hebben we ten eerste de parkeerplaatsen uit het midden gehaald en gegroepeerd aan de noordzijde onder een blok. De fietsenbergingen zijn laag en in het niveau verschil geschoven tussen privé tuin en gemeenschappelijke tuin. Hierdoor blijft er van de privé tuin zicht op het groen.

Door het behouden van de sloot opent het bouwblok zich aan de zijde van de Jopie Huismanstraat. Als gefragmenteerde delen van het blok staan hier een aantal woningen vrij naast elkaar, niet meer strak langs de rooilijn maar als villa’s langs de sloot. Vanuit de binnentuin hebben zo ook andere woningen zicht op ’t Zand met zijn landelijk karakter.

De tuin wordt een ‘sloottuin’ voor alle bewoners. Voor een midzomer feest samen met iedereen of om lekker in te spelen. Samen met de sloot worden ook een aantal bestaande bomen worden behouden. Naast de reeds bestaande bomen zullen er meer wilgen worden aangeplant in de tuin.

De collectieve tuin heeft een inrichting die extensief beheerd kan worden. Het kost zo weinig tijd en geld om de tuin te onderhouden! Als de hovenier 4 keer per jaar langs komt en 84 uur per jaar besteed aan het onderhoud dan komt de extra servicekosten per woning op ongeveer 10 euro per maand.

  • Locatie: Westlandsetuin, Utrecht, Netherlands
  • schetsontwerp: 2012
  • Opdrachtgever: Edwin Oostmeijer Project development
  • Partners: buroKetting