Albertslund Foodpark

Albertslund Foodpark

Het industriepark Hersted in Albertslund, Denemarken, was toe aan een opwaardering. Bureau B+B ging op zoek naar een duurzame ruimtelijke oplossing. Dit resulteerde niet in een vastomlijnd transformatieplan, maar in een strategie op verschillende niveaus: een economische strategie, een organisatorische strategie, een ecologische strategie en een ruimtelijke strategie. De strategieën geven richting aan de ontwikkeling van de locatie en stellen randvoorwaarden op voor de transformatie.

Economische transformatie
Een deel van de transformatie van het Hersted gebied zal gepromoot worden als thuisbasis van de Copenhagen Local Food System. Het gebied zal wederom gebruikt worden voor voedselproductie voor de bevolking van Kopenhagen. Niet als agrarisch landschap, maar als hoogst innovatief en duurzaam Foodpark, dat werkgelegenheid zal genereren van regionale en zelfs wereldwijde betekenis.

Ruimtelijke strategie
De ruimtelijke strategie definieert een aantal regels die de transformatie begeleiding naar een duurzaam en samenhangend geheel. Gebouweigenaren mogen hun gebouw of functie wijzigen, in ruil voor een investering in de ruimtelijke kwaliteit, de ecologie en de openbare ruimte. De strategie richt zich op:
• Hiërarchie aanbrengen in de infrastructuur
• De overgang naar de omgeving vezachten
• Grotere diversiteit creëren
• Schaalverschil behouden ten opzichte van de omgeving
• Beter gedefinieerde en uitgesproken openbare ruimte toevoegen
• Deelgebieden verbinden

  • Locatie: Herstedøster, Glostrup, Denemarken
  • ontwerpwedstrijd: 2012
  • Partners: grassat + Mist, LETH & GORI, Midtconsult, DHV, Go’Proces, Workz
Albertslund Foodpark

Adding more defined spatial and outspoken public spaces.

Albertslund Foodpark

Applying hierarchy in the infrastructure

Albertslund Foodpark

Fading of the boundaries of the entire area to the surrounding neighbourhoods

Albertslund Foodpark

As part of the transformation of the area Hersted will be promoted and branded as home base for the Copenhagen Local Food System

Sustainable water system