Waterwerken

De Nederlanders bouwen al sinds de middeleeuwen dijken en terpen om het leven in de sompige laaglanden mogelijk te maken. In de loop der eeuwen werden de waterwerken steeds ingenieuzer. Vandaag de dag karakteriseert het Nederlandse landschap zich door polders, kanalen, sluizen en gemalen. Deze waterwerken zijn niet zomaar identiteitsdragers van het landschap, ze zijn nog steeds zeer functioneel. Ze waarborgen onze veiligheid en maken transport over water mogelijk. Het is niet verassend dat technische en economische belangen soms botsen met landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Technische en economische ontwikkelingen veroorzaken continu schaalvergroting. Cultuurhistorie, recreatie en natuur vragen een lagere dynamiek. Het is de uitdaging om de ‘zachte’ kwaliteiten te versterken, terwijl we de waterwerken bij de tijd houden. In onze ontwerpen laten we het contrast tussen natuurlijke processen en technische interventies duidelijk zien. Zo vertellen we het verhaal van de dubbelzinnige verhouding tussen mens en water.